Підписатись
Inna Osadchenko / Інна Осадченко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи
ІІ Осадченко
542011
Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи
ІІ Осадченко
292013
Дидактическая система подготовки будущих учителей начальной школы в контексте изменения образовательной парадигмы
ІІ Осадченко
252013
Термінологічний аналіз дидактичних категорій:«система»,«вид»,«тип»,«модель»,«технологія»
І Осадченко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2010
192010
Методика роботи над складанням казок
І Осадченко
Обдарована дитина, 38-48, 2004
132004
Різнорівнева ефективність застосування ситуаційної методики навчання у ВНЗ
ІІ Осадченко
Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 2010
122010
Стимулювання творчої активності молодших школярів засобами поетичного слова
ІІ Осадченко
–Умань, 2005.–242 с, 2005
122005
Аналіз поняття дидактична система у контексті педагогічних категорій
І Осадченко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 36-45, 2010
112010
Дефініція та дидактична сутність поняття «кейс-метод»
ІІ Осадченко
102011
Проблема стимулювання творчої активності школярів
І Осадченко
Рідна школа, 54-55, 2001
102001
Характеристика методологических подходов дисциплинарного уровня педагогических исследований в контексте использования современных технологий обучения
ІІ Осадченко, В Тищенко
Modern Humanitarian Journal, 2019
82019
Методика роботи над складанням загадок і скоромовок
І Осадченко
Початкова школа, 6-7, 2000
82000
Дидактичні вимоги та методика формування кейсів у контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи
І Осадченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
72012
Категоріальна розмежованість понять" технологія навчання" та" методика навчання"
ІІ Осадченко
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2010
72010
Класифікація ситуаційних завдань у контексті застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи
ІІ Осадченко
62011
Сутність поняття «педагогічна технологія» з точки зору сучасних методологічних підходів
ІІ Осадченко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 94-99, 2010
52010
Характеристика змісту «Психодидактики початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів
І Осадченко
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016
42016
СУТНІСНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ІІ Осадченко
42011
Методологічні підходи до розуміння сутності поняття «технологія навчання»
ІІ Осадченко
42010
Сутність та дидактичні умови організації і проведення поетапної педагогічної рефлексії на заняттях у ВНЗ/Осадченко Інна Іванівна
ІІ Осадченко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб. ст …, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20