Федів Олександр Іванович
Федів Олександр Іванович
завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, професор, Буковинський державний
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості ураження гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет ІІ типу
ОІ Федів, ЮФ Марчук, ЛО Волошина
Бук. мед. вісник 12 (4), 126-131, 2008
182008
1., 1люшина АА та¡ н
ТМ Христич, О Федiв
Буков. мед. вюник 16 (2), 174-178, 2012
102012
Пероксидне окиснення ліпідів, структурно-функціональні властивості еритроцитів, фібринолітична та протеолітична активність плазми крові у хворих на виразкову хворобу
ОІ Федів, ЛВ Фартушняк
Гал. лікар. вісник 8 (1), 111-113, 2001
92001
Хронічне обструктивне захворювання легень: дві сторони однієї медалі
ГЯ Ступницька, ОІ Федів, ОВ Притуляк, ВВ Юхимчук
Український терапевтичний журнал, 85-92, 2013
82013
Свободнорадикальное окисление и защитные системы организма при язвенной болезни у больных различного возраста
МЮ Коломоец, АИ Федив
Росс. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол, 116-117, 1995
71995
Association of glutathione S-transferase gene class T1 (GSTT1) and M1 (GSTM1) with gastroesophageal reflux disease severity and diabetes mellitus
L Sydorchuk, O Fediv, J Kohaniuk, A Sydorchuk, R Sydorchuk, ...
Immunogastroenterology 2 (2), 109-113, 2013
62013
Роль метаболічного синдрому в розвитку хронічного панкреатиту (огляд літератури)
KV Ferfetska, OI Fediv
Буковинський медичний вісник 17 (2 (66)), 174-177, 2013
62013
Хронічне обструктивне захворювання легень та ожиріння: молекулярно-генетичні та клінічно-патогенетичні особливості поєднаного перебігу, оптимізація діагностики та лікування
ГЯ Ступницька
Ужгородський нац. ун-т, 2020
52020
Роль С-реактивного білка в розвитку хронічної запальної реакції, атеросклерозу, інсулінорезистентності у хворих із поєднанням атеросклерозу та хронічного панкреатиту
ДО Гонцарюк, ТМ Христич, ОІ Федів, ЯМ Телекі
Практична ангіологія, 52-53, 2012
52012
Особливості гоєння ерозивновиразкових уражень слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки під вливом ребаміпіду
ОІ Федів, ВМ Багрій, ВВ Труш, ЛМ Гресько
Сучасна гастроентерол, 53-56, 2008
52008
Хвороба Вільсона–Коновалова. Випадок з практики
ОІ Федів, МВ Патратій, ЛС Малюх, НМ Паліброда
Буковинський медичний вісник 12 (1), 2008
52008
Кореляційні особливості ліпідного спектру крові та жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит та цукровий діабет 2 типу
ЮФ Марчук, ОІ Федів
Мир медицины и биологии 6 (2), 2010
32010
Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднана з цукровим діабетом, у практиці сімейного лікаря
ОІ Федів, ОЮ Олійник
Вісник наукових досліджень, 8-9, 2006
32006
ЗМІНИ МЕТАБОЛІЧНОЇ, ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ ЛАНОК ГОМЕОСТАЗУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА І ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ
ОІ Федів
ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01. 02 “Внутрішні хвороби”/ОІ Федів.–Харків …, 2002
32002
Етапне лікування кровото чивих виразок шлунка та дванадцятипалої кишки з урахуван ням змін окремих показників метаболічної ланки гомеоста зу
ОІ Федів, ВЮ Соколов
Шпитальна хірургія 3, 65-68, 2001
32001
Зміни вмісту макро-та мікроелементів у крові при виразковій хворобі шлунка та ДПК залежно від віку хворих, наявності супутнього ураження гепатобіліарної системи і шлункової …
ОІ Федів
Бук. мед. вісник 5 (2), 152-157, 2001
32001
Вплив «Вобензиму» на деякі показники окиснювально-протиоксидантного гомеостазу та морфофункціональний стан еритроцитів у хворих на виразкову хворобу похилого та старечого віку
ОІ Федів
Лікар. справа. Врач. дело, 80-84, 2000
32000
Особливості морфофункціонального стану еритроцитів при виразковій хворобі залежно від характеру ускладнення
ОЛ Рак, ОІ Федів, ЗА Мельничук
Лікар. справа, 33-37, 2000
32000
Патогенетичні особливості розвитку та прогресування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, у хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією
ОІ Федів, ЮІ Сердулець, ЛО Гавриш
Клінічна та експериментальна патологія, 103-109, 2017
22017
Якість життя хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, з урахуванням виявлення поліморфізму RS9939609 гена FTO і RS324011 гена STAT6
ОБ Мельник, ОІ Федів
Міжнародний ендокринологічний журнал, 424-428, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20