Olena Kovalenko Олена Коваленко Елена Коваленко
Olena Kovalenko Олена Коваленко Елена Коваленко
Подтвержден адрес электронной почты в домене library.uipa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований
ЕЭ Коваленко
Х.: ЧП «Штрих, 2003
2002003
Методика професійного навчання: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ОЕ Коваленко
Х.: Вид-во НУА 324, 2005
1072005
Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу: монографія
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Х.: УІПА, 144-146, 2007
692007
Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-20, 2005
672005
Дидактические основы профессионально–методической подготовки преподавателей специальных дисциплин: Дис. докт. пед. наук
ЕЭ Коваленко
Дис… докт. пед. наук 13 (04), 1999
611999
Методичні основи технології навчання: теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу
ОЕ Коваленко
Х.: Основа, 1996
591996
Методика профессионального обучения: инженерная педагогика
ЕЭ Коваленко
Харьков: УИПА, 2002
462002
Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін
ОЕ Коваленко
Коваленко Олена Едуардівна. К, 1999
461999
Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин. Пособие для преподавателей
СФ Артюх, ЕЭ Коваленко, ЕК Белова, ЕВ Изюмская, ВВ Беликова
Харьков: УИПА, 2001
432001
Методика професійного навчання
ОЕ Коваленко
підруч. для студ. вищ. навч. закл./ОЕ Коваленко.–Х.: Вид-во НУА, 2005
342005
Інженерно-педагогічні кадри: нові вимоги сьогодення
ОЕ Коваленко
332012
Введення в спеціальність інженера-педагога комп’ютерного профілю: навч. посіб.
АТ Ашеров, ОЕ Коваленко, СФ Артюх
Харків: Вид-во Української інж.-пед. акад, 2005
332005
Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти
ОЕ Коваленко, СФ Артюх, ВІ Лобунець, МК Резніченко, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Випуск, 14-27, 2004
302004
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів на рівні сучасних вимог
ОЕ Коваленко, ФЯ Якубов
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад, 32-39, 2003
222003
Методика професійного навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних спеціальностей
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, НВ Корольова, ЄВ Шматков
Харків: ВПП «Контраст, 2008
202008
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
172007
Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе. Або майже все..
ОЕ Коваленко
Вища школа, 15-25, 2006
132006
Teoretychni zasady profesiynoyi pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh inzheneriv-pedahohiv v konteksti pryyednannya Ukrayiny do Bolonskoho protsesu
OE Kovalenko, NO Bryukhanova, OO Melnychenko
Ukrayinska inzhenerno-pedahohichna akademiya, Kharkiv, 2007
122007
Методологічні основи технології навчання: теоретикометодичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу
ОЕ Коваленко
Харків: Основа, 1996
121996
Inzhenerno-pedahohichni kadry: novi vymohi sohodennia [Engineering-pedagogical personnel: the new requirements of modernity]
OE Kovalenko
Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity 21, 8-17, 2012
11*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20