Olena Kovalenko Олена Коваленко Елена Коваленко
Olena Kovalenko Олена Коваленко Елена Коваленко
Підтверджена електронна адреса в library.uipa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований
ЕЭ Коваленко
Х.: ЧП «Штрих, 2003
1932003
Методика професійного навчання: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ОЕ Коваленко
Х.: Вид-во НУА 324, 2005
972005
Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу: монографія
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Х.: УІПА, 144-146, 2007
662007
Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, ОО Мельниченко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-20, 2005
642005
Дидактические основы профессионально–методической подготовки преподавателей специальных дисциплин: Дис. докт. пед. наук
ЕЭ Коваленко
Дис… докт. пед. наук 13 (04), 1999
581999
Методичні основи технології навчання: теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу
ОЕ Коваленко
Х.: Основа, 1996
571996
Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін
ОЕ Коваленко
Коваленко Олена Едуардівна. К, 1999
451999
Методика профессионального обучения: инженерная педагогика
ЕЭ Коваленко
Харьков: УИПА, 2002
442002
Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин. Пособие для преподавателей
СФ Артюх, ЕЭ Коваленко, ЕК Белова, ЕВ Изюмская, ВВ Беликова
Харьков: УИПА, 2001
412001
Введення в спеціальність інженера-педагога комп’ютерного профілю: навч. посіб.
АТ Ашеров, ОЕ Коваленко, СФ Артюх
Харків: Вид-во Української інж.-пед. акад, 2005
332005
Інженерно-педагогічні кадри: нові вимоги сьогодення
ОЕ Коваленко
322012
Методика професійного навчання
ОЕ Коваленко
підруч. для студ. вищ. навч. закл./ОЕ Коваленко.–Х.: Вид-во НУА, 2005
312005
Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти
ОЕ Коваленко, СФ Артюх, ВІ Лобунець, МК Резніченко, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Випуск, 14-27, 2004
302004
Підготовка інженерно-педагогічних кадрів на рівні сучасних вимог
ОЕ Коваленко, ФЯ Якубов
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр./Укр. інж.-пед. акад, 32-39, 2003
212003
Методика професійного навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних спеціальностей
ОЕ Коваленко, НО Брюханова, НВ Корольова, ЄВ Шматков
Харків: ВПП «Контраст, 2008
192008
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
172007
Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе. Або майже все..
ОЕ Коваленко
Вища школа, 15-25, 2006
122006
Inzhenerno-pedahohichni kadry: novi vymohi sohodennia [Engineering-pedagogical personnel: the new requirements of modernity]
OE Kovalenko
Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity 21, 8-17, 2012
10*2012
Сучасні підходи до управління якістю підготовки фахівців у вищому навчальному закладі
ОЕ Коваленко
Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка …, 2008
102008
Teoretychni zasady profesiynoyi pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh inzheneriv-pedahohiv v konteksti pryyednannya Ukrayiny do Bolonskoho protsesu
OE Kovalenko, NO Bryukhanova, OO Melnychenko
Ukrayinska inzhenerno-pedahohichna akademiya, Kharkiv, 2007
102007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20