Марія Фільо
Марія Фільо
к.е.н., кафедра податків та фіскальної політики ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення
ММ Фільо
Економiчний часопис-XXI, 2012
132012
Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат
ММ Фільо
Тернопіль: ТНЕУ, 2014, 2014
62014
Домінанти мінімізації податкових втрат
ОМ Десятнюк, ММ Фільо
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
52015
Мировой опыт эффективного обеспечения минимизации налогового долга и возможности его применения в Украине
ВВ Угрын, ММ Фильо
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 218-223, 2015
52015
Податкові втрати: теоретичний аспект
ММ Фільо
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
42011
Інституційні умови організації протидії податковим втратам
ММ Фільо
Світ фінансів, 151-156, 2017
32017
Податкові втрати та податкові розриви: можливості ідентифікації
ММ Фільо
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 115-120, 2014
32014
Перспективи та пріоритети протидії ухиленню від сплати податків [Електронний ресурс]
ММ Фільо
Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www. rusnauka. com/27 NII, 2013
32013
Тіньова економіка та ухилення від оподаткування: прагматизм взаємозалежності
ММ Фільо
Економічний вісник Національного гірничого університету, 84-89, 2011
32011
Тіньова економіка та ухилення від оподаткування: прагматизм взаємозалежності
ММ Фільо
Економічний вісник Національного гірничого університету, 84-89, 2011
32011
Фіскальні інститути: процес становлення та ефективність
ММ Фільо
Інноваційна економіка.–2011.–Випуск 2 (28), 276-280, 0
3
Фіскальні та соціально-економічні наслідки феномена податкових втрат
ММ Фільо
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 293-301, 2013
22013
Системные характеристики высокоразвитых фискальных институтов
ММ Фильо
ХНЕУ, 2013
22013
Діалектика виникнення та еволюція поглядів щодо феномена «податкових втрат»
ММ Фільо
Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України …, 2012
22012
Пріоритети мінімізації податкових втрат в Україні
ММ Фільо
ТНЕУ, 2014
12014
Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі
М Фільо
Економіст, 22-25, 2013
12013
Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат
М Фільо
Світ фінансів, 60-66, 2012
12012
Управління природоохоронною діяльністю на підприємстві
АМ Татусь
2018
Моделювання інституційних факторів виникнення податкових втрат
ММ Фільо
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
2014
Забезпечення ефективності фіскальних інститутів: досвід США
М Фільо
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20