Підписатись
Олена Валентинівна Павловська
Олена Валентинівна Павловська
професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу "ДВНЗ
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансовий аналіз
МД Білик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
7042005
Фінансовий менеджмент
АМ Поддєрьогін, АН Поддерёгин, НД Бабяк, НД Бабяк, МД Білик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
3912017
Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 11-53, 2002
2082002
Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств
ОВ Павловська
Фінанси України, 54-61, 2001
1222001
Сучасні тенденції фінансової стійкості вітчизняних промислових підприємств
ОМ Проволоцька, АВ Воронкова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 129-133, 2018
552018
Фiнансовий аналiз: навч. посiб
МД Бiлик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
К.: КНЕУ, 2005
392005
Аналіз теоретичних аспектів ділової активності підприємства та існуючих підходів до її оцінювання
ЄЮ Антипенко, СМ Ногіна, ЮС Піддубна
Сталий розвиток економіки, 76-80, 2013
372013
Регулювання ринку праці: фінансово-економічний механізм
ОВ Павловська
К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”.–2001.–272 с, 2001
212001
Соціальне партнерство як інструмент формування консолідованої соціальної відповідальності: теоретичні засади
АМ Колот, ОВ Павловська
Социальная экономика, 81-90, 2013
202013
Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
ОВ Павловська–К.: КНЕУ, 2010
192010
Оцінка ділової активності підприємства
МІ Петренко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури, 2010
182010
Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення
О Павловська
Україна: аспекти праці, 3-8, 2008
182008
Фінансова стійкість страхової компанії та критерії її забезпечення
ОВ Павловська, ВО Філімонова
Ефективна економіка, 2015
162015
Фiнансовий аналiз
МД Бiлик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
152007
Фінансовий аналіз: Навч. посібник
ОВ Павловська, НЮ Притуляк, НМ Невмержицька
ОВ Павловські, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька, К.: КНЕУ,–2017.–208 с, 2007
112007
Про формування системи оплати праці
О Павловська
Праця і заробітна плата, 19-23, 2009
102009
Удосконалення політики зайнятості населення на основі реальної оцінки вартості робочої сили
Н Павловська, О Павловська
Україна: аспекти праці, 9-12, 2000
102000
Оцінювання фінансової стійкості страхових компаній-зарубіжний досвід для України
АМ Кривенцова, ОВ Павловська
Європейські перспективи, 138-147, 2016
92016
Оцінка ефективності стимулювання праці за результатами соціологічного обстеження
О Павловська
Україна: аспекти праці, 39-44, 2001
92001
Методологія фінансового аналізу діяльності суб'єктів господарювання
ГГ Старостенко
Хмельницький національний університет, 2010
72010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20