Оксана Продіус
Оксана Продіус
ОНПУ, ІБЕІТ, кафедра менеджменту ім. І.П. Продіуса
Подтвержден адрес электронной почты в домене beiti.opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний розвиток промисловості: реалії та перспективи
ОІ Продіус
Вісник Хмельницького національного університету 1 (1), 106-109, 2010
442010
Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління
ОІ Продіус
Економіка: реалії часу, 4-5, 2012
372012
Проблеми соціально-економічного розвитку сільських поселень та шляхи їх вирішення
ОІ Продіус
Экономический вестник Донбасса, 2009
192009
Удосконалення управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах
ІП Продіус, ВВ Кліменко
Труды Одесского политехнического университета, 27, 2007
142007
Удосконалення організаційної структури управління промислового підприємства
ІП Продіус, МП Пріступа
Економіка: реалії часу, 4-5, 2012
132012
Assessment of the effectiveness of strategic personnel management of the company
M Kryshtanovych, S Kapitanets, S Filina, N Oleksiuk, O Prodius
102019
Інклюзивні інновації в контексті соціальної відповідальності підприємства
ОІ Продіус
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
102017
Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху організації
ОІ Продіус, АІ Журавель, МО Сітор
Економіка: реалії часу, 172-177, 2013
82013
Особливості стратегічного менеджменту підприємства в умовах підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища
ОІ Продіус
ОІ Продіус//Формування ринкової економіки в Україні.–2011.–Серія економічна …, 2011
72011
Дослідження інвестиційної привабливості регіонів та шляхи їх підвищення
ОІ Продіус
Економіка та держава, 48-50, 2010
72010
Мотивація трудової діяльності персоналу промислових підприємств в умовах глобалізації економіки
ОІ Продіус
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
72009
Теоретично-методичні основи реінжинірингу бізнес-процесів
ОІ Продіус
Економіка: реалії часу 6 (28), 79-87, 2016
62016
Сучасний стан іноземного інвестування в Україні: проблеми та напрями їх вирішення
ОІ Продіус, ТЗ Бостанжі, ДА Горбатова
Економічний простір, 15-24, 2014
62014
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PECULIARITIES OF MODELS OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE EUROPEAN COUNTRIES
ОІ Продіус
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 86, 2019
52019
Основні напрямки енергозбереження в Україні в контексті світових тенденцій розвитку
ОІ Продіус
Труды Одесского политехнического университета, 184-188, 2009
52009
Концептуальні основи та функціональні складові економічної безпеки підприємства
ОІ Продіус
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
42016
Особливості забезпечення економічної безпеки підприємств в розвинених країнах
ОІ Продіус
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
42016
Мотивація персоналу як головний фактор підвищення ефективності діяльності підприємства
ОІ Продіус, МА Алексєєв
Науковий вісник ОНЕУ, С.188- 201, 2015
42015
Вплив реклами на ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання
ОІ Продіус, М Боєру
Науковий вісник ОНЕУ, С. 135-146., 2015
42015
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20