Олена Олександрівна Григоревська (Зеленіна) / Olena Hryhorevska (Zelenina)
Олена Олександрівна Григоревська (Зеленіна) / Olena Hryhorevska (Zelenina)
Kyiv National University of Technologies and Design
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості функціонування віртуальних криптовалют: економічний аспект
ОО Григоревська, СЛ Салазкін
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
142016
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
132016
Шляхи удосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
ОО Григоревська, ІВ Христос
ЖДТУ, 2015
122015
Позиковий капітал як складова капіталу підприємства: місце та бухгалтерська природа
ОО Зеленіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 53-60, 2010
112010
Бухгалтерський облік факторингу як елементу позикового капіталу підприємства
ОО Зеленіна
ЖДТУ, 2010
102010
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками
ІМ Вигівська, ІЛ Грабчук, ОО Зеленіна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2015
92015
Проблеми своєчасного та повного відображення грошових коштів у системі бухгалтерського обліку
ОО Григоревська, ТС Каленченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 359-364, 2015
72015
Проблемні питання оцінки та визнання балансової вартості кредиту як елементу позикового капіталу підприємства
ОО Зеленіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 318-325, 2010
72010
Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу
ОО Зеленіна
ЖДТУ, 2012
62012
Класифікація позикового капіталу підприємства для цілей бухгалтерського обліку
ОО Зеленіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 99-103, 2010
52010
Сутність інвестицій та позичених коштів: узгодження термінології
О Зеленіна
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія …, 2009
52009
Причини банкрутства підприємств: неефективний менеджмент чи обліково-фінансова безграмотність?
МІ Скрипник, ОО Григоревська, ІЛ Грабчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
42017
Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні
ІМ Вигівська, МІ Скрипник, ОО Григоревська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 11-14, 2017
42017
Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
ОО Григоревська, ІВ Христос
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
42016
Факторинг як елемент позикового капіталу: обліково-теоретичний аспект
ОО Зеленіна
ЖДТУ, 2010
42010
Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ
ГОО Моргулець О.Б.
Актуальні проблеми економіки, 323-333, 2016
32016
Позиковий капітал та необхідність його ідентифікації для цілей управління
ОО Зеленіна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
32012
Інвестиційно-позикова система як механізм реалізації інвестиційних проектів підприємства
ОО Зеленіна, ЛВ Чижевська
Вісник економічної науки України, 2009
32009
Accounting and verification of sustainable enterprise development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
IBIMA Business Review, 2019
22019
Фінансові ресурси як об’єкт бухгалтерського обліку: необхідність визначення
ТВІ Григоревська, О.О., Скрипник, М.І.
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20