Олена Олександрівна Григоревська (Зеленіна) / Olena Hryhorevska (Zelenina)
Олена Олександрівна Григоревська (Зеленіна) / Olena Hryhorevska (Zelenina)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості функціонування віртуальних криптовалют: економічний аспект
ОО Григоревська, СЛ Салазкін
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
192016
Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками
ІМ Вигівська, ІЛ Грабчук, ОО Зеленіна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2015
162015
Проблеми своєчасного та повного відображення грошових коштів у системі бухгалтерського обліку
ОО Григоревська, ТС Каленченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 359-364, 2015
152015
Позиковий капітал як складова капіталу підприємства: місце та бухгалтерська природа
ОО Зеленіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 53-60, 2010
152010
Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
МІ Скрипник, ОО Григоревська, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2016
122016
Бухгалтерський облік факторингу як елементу позикового капіталу підприємства
ОО Зеленіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 78-81, 2010
122010
Проблемні питання оцінки та визнання балансової вартості кредиту як елементу позикового капіталу підприємства
ОО Зеленіна
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки, 2010
122010
Шляхи удосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
ОО Григоревська, ІВ Христос
ЖДТУ, 2015
102015
Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу
ОО Зеленіна
ЖДТУ, 2012
82012
Класифікація позикового капіталу підприємства для цілей бухгалтерського обліку
ОО Зеленіна
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 99-103, 2010
82010
Accounting and verification of sustainable enterprise development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
IBIMA Business Review, 2019
62019
Причини банкрутства підприємств: неефективний менеджмент чи обліково-фінансова безграмотність?
МІ Скрипник, ОО Григоревська, ІЛ Грабчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
52017
Бухгалтерська управлінська звітність: критичний аналіз порядку складання й особливостей практичного застосування
МІ Скрипник, ОО Григоревська
Інтелект XXI, 111-115, 2016
52016
Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві
ОО Григоревська, ІВ Христос
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
52016
Позиковий капітал та необхідність його ідентифікації для цілей управління
ОО Зеленіна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
52012
Сутність інвестицій та позичених коштів: узгодження термінології
О Зеленіна
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія …, 2009
52009
Mechanism of formation of the social component of sustainable development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation …, 2019
42019
Поняття достовірності фінансової звітності та фактори впливу при її визначенні
ІМ Вигівська, МІ Скрипник, ОО Григоревська
ЖДТУ, 2017
42017
Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ
ГОО Моргулець О.Б.
Актуальні проблеми економіки, 323-333, 2016
42016
Факторинг як елемент позикового капіталу: обліково-теоретичний аспект
ОО Зеленіна
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2010
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20