Підписатись
Ліна Гріневич
Ліна Гріневич
НФаУ
Підтверджена електронна адреса в nuph.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ХГС
ИВ Украинец, АА Давиденко, ЕВ Моспанова, ЛВ Сидоренко, ...
82010
ХГС, 1806 (2010)
ИВ Украинец, НЮ Голик, КВ Андреева, ОВ Горохова
Chem. Heterocycl. Compd 46, 1459, 2010
32010
4-гидроксихинолоны-2 148*. Синтез и противотуберкулезная активность NR-амидов 1-гидрокси-3-оксо-6, 7-дигидро-3н, 5н-пиридо-[3, 2, 1-ij] хинолин-2-карбоновой кислоты
ИВ Украинец, АА Ткач, ЛА Гриневич
Химия гетероциклических соединений, 1189-1202, 2008
22008
Пошук потенційних інгібіторів АПФ з використанням молекулярного докінгу
ІВ Драпак, ГО Єрьоміна, ЛО Гріневич, ММ Сулейман, ІА Сич, ...
НФаУ, 2018
12018
Синтез и биологические свойства {[(4-гидрокси-1-метил-2, 2-диоксидо-1 H-2, 1-бензотиазин-3-ил) карбонил] амино} бензойных кислот и их производных
ИВ Украинец, ЛА Петрушова, СП Дзюбенко, ЛА Гриневич, Г Сим
Химико-фармацевтический журнал 51 (7), 30-33, 2017
12017
Синтез та протисудомна активність заміщених похідних 2-аміно-5-етилтіо-1, 3, 4-тіадіазолу
ІВ Сич, ІВ Драпак, ЗГ Єрьоміна, ЛО Гріневич, ЛО Перехода, ИВ Сыч, ...
12016
Предиктивні технології в дослідженні 4-арил (гетерил) похідних 2-(феніліміно)-1, 3-тіазол-3 (2Н)-іл) етанолу
ГО Єрьоміна, ІВ Драпак, ЛО Гріневич, АА Еремина, ИВ Драпак, ...
12016
Синтез и физико-химические свойства новых 5 замещенных производных 2-тиоэтил1, 3, 4-тиадиазола
ЛА Перехода, ИВ Сыч, ЛА Гриневич, ЗГ Еремина, ИВ Драпак
БГМУ, 2016
12016
-HYDROXY-2-QUINOLONES. 154*. PYRIMIDIN-2-YLAMIDES OF 1-R-4-HYDROXY-2-OXO-1, 2-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACIDS. SYNTHESIS, STRUCTURE, AND PROPERTIES
ИВ Украинец, АА Ткач, ЛА Гриневич, АВ Туров, ОВ Бевз
Chemistry of Heterocyclic Compounds 45 (5), 719-734, 2022
2022
4-HYDROXY-2-QUINOLONES. 168. SYNTHESIS, CHEMICAL AND ANTITUBERCULAR PROPERTIES OF 1-R-4-HYDROXY-2-OXO-1, 2-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID PYRAZIN-2-YLAMIDES
ИВ Украинец, ЛА Гриневич, АА Ткач, ОВ Бевз, СВ Слободзян
Chemistry of Heterocyclic Compounds 45 (9), 1324-1337, 2022
2022
4-HYDROXY-2-QUINOLONES. 191. SYNTHESIS, TAUTOMERISM AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF BENZIMIDAZOL-2-YLAMIDES OF 1-R-4-HYDROXY-2-OXO-1, 2-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACIDS
БВ Украинец, ЛА Гриневич, АА Ткач, ОВ Горохова, ВН Кравченко, ...
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1681-1689, 2021
2021
Журнал для лабораторных работ по фармацевтической химии модуль 3
ЛА Перехода, СГ Таран, АИ Федосов, ИА Сыч, ЗГ Еремина, ...
2021
Поиск перспективных биологически активных веществ антитиреоидного действия бензимидазол-2-иламидов 1-r-4-гидрокси-2-оксо-1, 2-дигидрохинолин-3-карбоновых кислот
А Эшажи, ММ Сулейман, ЛА Гриневич, НП Кобзарь, ЛА Перехода, ...
2021
Тексты лекций по фармацевтической химии. Модуль 2. Физико-химические аспекты фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных веществ. Лекарственные средства, влияющие на …
ЛА Перехода, СГ Таран, АИ Федосов, ИА Сыч, ЗГ Еремина, ...
2021
In silico исследование фармакокинетического профиля производных 1-бензил-4-[4-(R-2-ил)-5-сульфанилиден-4, 5-дигидро-1H-1, 2, 4-триазол-3-ил] пирролидин-2-она
АП Семенец, ВВ Ковальчук, ММ Сулейман, ЛА Гриневич, НП Кобзарь, ...
2020
Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії (Модуль 2) для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації спеціальності «226 Фармація …
ЛО Перехода, СГ Таран, НЛ Березнякова, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ...
2020
Фармацевтична хімія: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец.«Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2»
ЛО Перехода, СГ Таран, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна, НП Кобзар, ...
2020
Фармацевтическая химия: метод. рек. для самостоятельной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация для иностранных студентов» для подготовки к лицензионному …
ЛА Перехода, СГ Таран, ИА Сыч, ЗГ Еремина, НП Кобзарь, ...
2020
Фармацевтическая химия: метод. рек. для подготовки соискателей высшего образования к государственной аттестации
ЛО Перехода, СГ Таран, АІ Федосов, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ...
2019
Вивчення нaпрямку реaкцiї брoмувaння хiнoлiн-4-oнoвих гетероциклів
ВО Зубков, ВА Зубков, ЛО Гріневич, ЛА Гриневич, НП Кобзар, ...
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20