Романюк Оксана Олександрівна / Oksana Romaniuk / Romanyuk O.
Романюк Оксана Олександрівна / Oksana Romaniuk / Romanyuk O.
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Use of electrochemically activated aqueous solutions in the manufacture of fur materials
AG Danylkovych, VI Lishchuk, OO Romaniuk
SpringerPlus 5 (1), 214, 2016
62016
Формування вимог до захисного взуття відповідно до ДСТУ 4446: 2005 та Директиви ЄС 89/686/ЕЕС
ВВ Скідан, ОО Романюк
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2017
22017
Формирование пористой структуры кожи под воздействием электроактивированных растворов протеолитических ферментов: матер. IХ междунар. науч.-практ. конф
АГ Данилкович, ОА Романюк, ДВ Ста-ценко
dedicated to 25th anniversary of the Small Innovative Company" ECOM" Ltd, 42, 2013
12013
Вплив спільної дії ферментних препаратів і активованих розчинів на вологообмінні властивості натуральної шкіри
ДВ Стаценко, ОО Романюк, ОА Матвієнко, ОВ Мацелюх, ...
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
12013
ANALYSIS OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF FIBER NONWAVE MATERIALS OF DIFFERENT COMPOSITION
ЄВ Кучеренко, ВП Плаван, ЮО Будаш, ОО Романюк
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
Способи стимулювання збереження тепла та енергії в Україні й інших країнах
ОО Романюк, ВВ Рябенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
METHODS OF STIMULATION OF HEAT AND ENERGY SAVING IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES
ОО Романюк, ВВ Рябенко
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
Порівняльна характеристика теплофізичних властивостей нетканих матеріалів різного призначення
ЕВ Кучеренко, ОО Романюк
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Екологічність та безпечність технологій переробки шкіряної та хутрової сировини
ОО Романюк
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2018
2018
Increasing of skin consumer properties by optimization of filling composition in its manufacturing technology
AH Danylkovych, OO Romaniuk
Der Chemica Sinica, 2018
2018
Властивості хутрової овчини, виробленої з використанням електроактивованого розчину при пікелюванні–дубленні
ОО Романюк, АГ Данилкович
ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми теорії і …, 2017
2017
Вплив електрохімічно активованої води на відмочування сировини та фізико-механічні властивості шкіряного матеріалу
ОО Романюк, АГ Данилкович
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
2017
Відмочування хутрової овчини з використанням ферментного препарату і активованої води
ОА Лапа, ОО Романюк
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Особливості мікробіологічних методів відновлення забруднених територій
КМ Лагодна, ОО Романюк
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Перспективи переробки жировмісних шкіряних відходів у екологічно безпечне рідке паливо
ОО Романюк, ВП Плаван, КМ Комановська
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні …, 2016
2016
Перспективи використання жировмісних відходів шкіряної промисловості
СО Горюк, ОО Романюк
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Research of consumer properties of leather filled with the use of electroactivated water reagent solutions
А Danylkovych, O Romanyuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 23-28, 2016
2016
Енергоощадні технології виробництва хутрових і овчинно-шубних матеріалів
АГ Данилкович, ОО Романюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
2015
Вологообмінні властивості натуральних шкір, одержані різними методами
ОО Романюк
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
2015
Enzymic treatment of leather intermediate product in the process of softening
АГ Данилкович, ОО Романюк
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (6 (69)), 23-27, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20