Олена Іванівна Джоші  (Olena I. Joshi )
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіко-математичне моделювання в середовищі табличного процесора МS Excel
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
НУВГП, 2015
32015
Експериментальні дослідження консолідації грунтів в умовах наявності градієнта концентрації сольового розчину
ОІ Джоші, ОВ Жеребятьєв
Вісник РДТУ. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Спецвипуск.–Рівне …, 1999
31999
Прогнозування чисельності випускників вищих навчальних закладів України на основі методів згладжування часових рядів
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
І Міжнародна науково-практична конференція «Інституціоналізація процесів …, 2016
2*2016
Прогнозування чисельності випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го та ІІІ-го ступеня Рівненської області
ВІ Бредюк, ВБ Василів, ОІ Джоші
Технології навчання, 31-36, 2015
22015
Економіко-математичне моделювання динаміки пенсійного забезпечення в Україні І (Mathematical economic modelling of the dynamics of pension provision in Ukraine)
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
Наукові записки. Серія “Економіка”., 133-136, 2013
22013
Математичне моделювання процесу фільтраційної консолідації глинистих ґрунтів в умовах наявності концентрації в поровому розчині та градієнта концентрації
ОІ Джоші
Вісник НУВГП. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво, 70-75, 2005
2*2005
Моніторинг стану греблі хвостосховища
ОВ Жеребятьєв, ОІ Джоші
Вісн. Укр. держ. ун-ту водн. госп-ва та природокорист, 28-34, 2002
22002
Нормування праці
ГГ Сисун, ОІ Джоші
НУВГП, 2010
12010
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи підтримки прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти першого …
ОІ Джоші
2019
Статистичний аналіз та прогнозування зайнятості населення в Рівненській області
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2018
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Системи підтримки прийняття рішень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051" Економіка (Економічна кібернетика)". Program of …
ОІ Джоші
2018
Ризикологія (укр.) Riskology (en.)
ОІ Джоші
2018
Методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня …
ОІ Джоші
2018
Інтелектуальний аналіз даних (укр.) Intellectual data analysis (en.)
ОІ Джоші
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Ризикологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051" Економіка (Економічна кібернетика)". Program of the Discipline …
ОІ Джоші
2018
Економетричний аналіз попиту на послуги вищої освіти в Україні
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2018
2018
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ БОКСА–ДЖЕНКІНСА
VI Brediuk, OI Joshi
Тексти збірки–копії електронних, не редагованих версій авторів …, 2018
2018
Прогнозування безробіття в Україні на основі методу Бокса–Дженкінса
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Економіка», 146–152, 2018
2018
Аналіз часового ряду народжуваності в Рівненській області на основі автокореляційної функції
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки. Зб. наукових …, 2018
2018
Застосування автокореляційної функції для аналізу часових рядів народжуваності міського та сільського населення Рівненської області
ВІ Бредюк, ОІ Джоші
Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20