Follow
Березняк Василь Сергійович
Березняк Василь Сергійович
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, зав. каф. кримінального права та
Verified email at dduvs.in.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Legal approaches to the regulation of cryptocurrency and business ethics of ICO in the European Union
O Nestertsova-Sobakar, V Prymachenko, L Valentyn, V Bereznyak, ...
J. Legal Ethical & Regul. Isses 22, 1, 2019
122019
Сучасні погляди на поняття екстрадиція у науці кримінально-процесуального права
ВС Березняк
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2014
102014
Функції та принципи інституту екстрадиції: поняття і ознаки
ВС Березняк
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право, 320-325, 2014
102014
Проблемні питання правового визначення терміна «екстрадиція»
СА Шалгунова, ВС Березняк
Науковий вісник Юридичної академії МВС України, 22, 2005
102005
Кримінологічні аспекти деліктної поведінки дітей в Україні/Juvenile policy as a component of supporting Ukraine’s national security and defense (dedicated to the 53rd …
ВС Березняк, ВВ Шаблистий, РА Каторкін
Riga, Latvia:«Baltija Publishing, 79-102, 2023
82023
Множинна дискримінація: навч. посіб./кол. авт.; ред
З та протидія дискримінації в Україні
АЄ Фоменко. Дніпро: Видавець Біла КО, 2022
82022
Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт
В Березняк
Право України, 149-152, 2006
82006
Роль наставництва у підготовці працівників Національної поліції
ВС Березняк
Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні …, 2016
72016
Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення, документування та профілактики втягнення неповнолітніх у злочинну та антигромадську діяльність
ТМ Бухтіярова, ВС Березняк
Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008
42008
Methodsfor theProtection of Environmental Rights and Interests Through LegalProceedings: Administrative Aspect and Criminal Aspect
Y Leheza, V Horbalinskiy, V Berezniak, V Khashev, V Oleksenko
Revista de la Universidad del Zulia 14 (N° 40), 258-268, 2023
3*2023
Домашнє насильство: до проблематики питання крізь призму кримінального законодавства
ВС Березняк, МА Сальнікова
ДДУВС, 2019
32019
Спрощена процедура екстрадиції в Україні: проблеми та перспективи
ВС Березняк
Право і суспільство, 213-218, 2011
32011
ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ В ІНТЕРНЕТІ
В Березняк
22023
Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного Кримінального Суду: аналіз окремих положень Римського статуту
В Березняк
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2022
22022
Ювенальна превенція: курс лекцій
В Березняк, ВЮ Хашев
Київ: Алерта, 2021
22021
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ
ВС Березняк
Юридична наука, 187-193, 2020
22020
Мiжнародне спiвробiтництво у сферi кримiнального провадження за законодавством України та Республiки Молдова: навчальний посiбник
ВС Березняк
22019
Злочини міжнародного характеру, що передбачають екстрадицію особи, яка переховується від слідства та суду
ВС Березняк, ВД Людвік
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2017
22017
Профілактика насильства серед дітей та учнівської молоді: методичні рекомендації
ВС Березняк, ЮВ Грицай, ОВ Плачков, ОВ Юхимчук
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013
22013
Борьба с коррупцией в Новой Зеландии: миф или реальность?
ВС Березняк
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20