Юлія Бурнягіна (Верес)
Юлія Бурнягіна (Верес)
НЮУ им.Я.Мудрого, кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Щодо питання правового регулювання колективно-договірних відносин у проекті Трудового кодексу України
ЮМ Бурнягіна
видавництво" Право", 2015
2015
Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: монографія/ЮМ Бурнягіна, НМ Вапнярчук, ТА Занфірова, МІ Іншин, МО Кабаченко …
МІ Іншин, ТА Занфірова, МО Кабаченко, ЮМ Бурнягіна, ОМ Ярошенко, ...
Харків: Юрайт, 214.-336 с., 2014
2014
Щодо питання виплати винагороди за підсумками роботи за рік
ЮМ Бурнягіна
2014
Поняття, умови, показники преміювання, їх правове значення
ЮМ Верес
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 144-151, 2013
2013
Навчально-методичний посібник з трудового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. III курсу …
ВВ Жернаков, АМ Юшко, ГО Яковлєва, ЮМ Верес
видавництво" Право", 2013
2013
Щодо питання умов та показників преміювання
ЮМ Бурнягіна
2013
Принципи локального правового регулювання оплати праці
ЮМ Верес
Держава і право, 2012
2012
Колективний договір як основний вид локальних актів у сфері оплати праці
ЮМ Верес
ББК 67.9 (4УКР) 305 Р64, 298, 2012
2012
Поняття, ознаки, правова природа локальних актів у сфері оплати праці
ЮМ Верес
2012
ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТА ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЮМ Верес
Вісник Одеського національного університету. Правознавство 16 (9), 99-106, 2011
2011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Мова і стиль судочинства"
ОА Лисенко, ВМ Пивоваров, ОА Шумейко
Національний університет" Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11