Анастасія Нікітенко
Анастасія Нікітенко
Днепропетровская медицинская академия
Verified email at dsma.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Я розів'ю, я наведу її на розум!: шлюбні ідеали та стратегії у середовищі народолюбної інтелігенції наддніпрянської України другої половини XIX ст.
АІ Нікітенко
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2017
2017
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ КОРМОВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЖМ Жигалкевич, АІ Нікітенко
Актуальні проблеми економіки та управління, 2017
2017
Супружеские разъезды в браках российских народников и украинских народолюбцев (1870-1880-е гг.)
АИ Никитенко
Манускрипт, 2016
2016
Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України пореформеної доби: історіографічний аспект
АІ Нікітенко
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 159-163, 2016
2016
Супружеская жизнь народолюбной интеллигенции Надднепрянской Украины пореформенного периода: историографический аспект
АІ Нікітенко
Гилея: научный вестник, 159-163, 2016
2016
ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ НАРОДОЛЮБНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
Н УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет, 2016
2016
«Нерівний шлюб»: одруження представників народолюбної інтелігенції другої половини ХІХ ст. із селянками
АІ Нікітенко
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць …, 2015
2015
Совместные брачные практики представителей украинского народолюбия и российского народничества (чета Ковалевских)
АИ Никитенко
Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия …, 2015
2015
Заробіток коштів подружжями народолюбної інтелігенції Наддніпрянської України (60–80-х рр. ХІХ ст.)
АІ Нікітенко
Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах 9 (125), 18-22, 2015
2015
Жіноцтво в благодійній та освітній діяльності Київської старої громади (70–80-ті рр. ХІХ ст.)
АІ Нікітенко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 31-38, 2014
2014
Українські елементи в костюмі та інтер’єрі оселі народолюбної інтелігенції Наддніпрянщини (60–70-ті рр. ХІХ ст.)
АІ Нікітенко
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 78-87, 2014
2014
До історії заслання МВ Ковалевського
АІ Нікітенко
Проблеми політичної історії України, 27-36, 2014
2014
В. АНТОНОВИЧ ТА К. МЕЛЬНИК: У КОНТЕКСТІ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ СПІВПРАЦІ
АІ Нікітенко
2013
Вплив політики російського уряду стосовно громадівської інтелігенції на родинне життя В. Антоновича та П. Чубинського
АІ Нікітенко
Проблеми політичної історії України, 14-20, 2013
2013
Подружнє життя очима дружини громадівського інтелігента у 70-80-х роках ХІХ століття (за матеріалами листів ОІ Кістяківської)
АІ Нікітенко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія, 18-23, 2013
2013
Деякі аспекти сімейної педагогіки Драгоманових
АІ Нікітенко
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 147-155, 2012
2012
До питання про подружні ідеали у шлюбах діячів Київської старої громади
АІ Нікітенко
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 89-96, 2011
2011
Героїчний міф в контексті праць істориків державницької школи: спроба реконструкції образу героя
А Нікітенко
Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету імені ВН …, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18