Степан Йосипович Вовканич
Степан Йосипович Вовканич
д.е.н., професор, Інститут регіональних досліджень НАН України
Verified email at mail.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань
С Вовканич, Л Семів
Вісник національної академії наук України, 13-23, 2008
852008
Духовно-інтелектуальний потенціал України та її національна ідея
СІ Вовканіч
Вид-во ЛБА, 2001
622001
Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять
СЙ Вовканич, ЛК Семів
Регіональна економіка, 7-19, 2007
612007
Регіональна політика та механізми її реалізації
МІ Долішній, СМ Злупко, СЙ Вовканич
К.: Наук. думка, 2003
592003
Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства
С Вовканич
Економіка України 3, 42-48, 2005
412005
Інформація, інтелект, нація
С Вовканич
Львів: Євросвіт 416, 1999
301999
Інформаційна парадигма регіональних суспільних систем інноваційного типу
С Вовканич, Л Семів
Львів: ІРД НАН України, 2005
262005
Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку
СЙ Вовканич, ОТ Риндзак
Львів: ІРД НАН України, 2006
212006
Розвиток інтелектуального потенціалу та зовнішньоміграційні процеси
С Вовканич, Х Копистянська, Л Ноджак
Регіональна економіка, 23-35, 2004
192004
Плюралізм еліт і універсалізм елітарності
С Вовканич
Схід.-1996.-Берез, 1996
181996
Соціогуманістична стратегія інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку
С Вовканич
Регіональна економіка, 41-52, 2004
172004
Національна еліта та інтелектуальний потенціал нації
С Вовканич
Філософська і соціологічна думка, 3-15, 1996
161996
Формування і розвиток організаційної культури машинобудівних підприємств
ГМ Захарчин
Національний університет" Львівська політехніка", 2010
152010
Демографічний чинник у системі розбудови інноваційного суспільства: загальноукраїнський та регіональний виміри
С Вовоканич, С Цапок
Регіональна економіка 1, 2004
152004
Людський вимір інноваційного потенціалу розвитку: глобальний і регіональний аспекти
С Вовканич, Х Копистянська
Регіональна економіка, 25-40, 2002
142002
Розбудова інноваційного суспільства в контексті демографічного розвитку України
СЙ Вовканич, ХР Копистянська, СО Цапок
Актуальні проблеми економіки, 115-129, 2004
132004
Структура та особливості мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Економіка України, 43-51, 2002
122002
Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості
С Вовканич, Х Копистянська, О Риндзак
Вісник Національної Академії наук України, 41-47, 2002
122002
Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення
С Вовканич
Український культурологічний центр [Електронний ресурс] Режим доступу: http …, 1992
121992
Політична культура: націоцентризм чи регіоналізм
С Вовканич
Режим доступу: http://www. franko. lviv. ua/faculty/Phil/Periodyka …, 2004
102004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20