Кіщак Іван Теодорович
Кіщак Іван Теодорович
професор економіки, Миколаївський Національний університет імені В.О. Сухомлинського
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток малого та середнього підприємництва: досвід Польщі, Угорщини, Чехії
В Кіщак, І Кіщак
Режим доступу: http://www. niss. gov. ua, 2009
222009
Селен в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці
І Кіщак
Тваринництво України, 23-25, 2002
172002
Становлення та ефективне функціонування ринку кормових ресурсів:[Монографія]
ІТ Кіщак
Миколаїв: Іліон, 2004
142004
Економіко–правове забезпечення розвитку земельно-майнових орендних відносин:[монографія]
ІТ Кіщак
Миколаїв: Вид-во―Шамрай, 2011
72011
Забезпечення ефективної діяльності підприємств комбікормової промисловості
ІТ Кіщак, ВГ В’юн
Економіка АПК.–К, 21-27, 2006
72006
Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств
БВ Погріщук, ІТ Кіщак, ІЮ Рудь
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
62013
Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні
ІТ Кіщак
Миколаїв, 2007
62007
Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України
ІТ Кіщак, СП Шевчук
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 23-30, 2014
42014
Підвищення якості та конкурентоспроможності виробництва комбікормів
ІТ Кіщак
Економіка АПК, 94-97, 2003
42003
Тваринництво України у світовому галузевому розвитку
ІТ Кіщак, ИТ Кищак, НО Корнєва, НА Корнева, ОЄ Новіков, АЕ Новиков
Миколаївський національний аграрний університет, 2015
32015
Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави
ІТ Кіщак, НО Корнєва, ОЄ Новіков
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 3-15, 2014
32014
Перспективи депозитарної діяльності в інфраструктурі фондового ринку України
ОЮ Єрмаков, ІТ Кіщак, НВ Ковгунова
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
32013
The Current Strategy of Management Education in Ukraine
IT Kischak, OV Shtepa
Journal of Applied Management and Investments 2 (2), 131-137, 2013
32013
Моделювання потоків рідини на території водозбору з використанням web-аплікацій з gis-компонентою на основі ArcGIS Server’а
П Венгерський, І Кіщак, Я Коковська
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2010
32010
Проблеми векторного розвитку України
ІТ Кіщак, НО Корнєва, АВ Слюсаренко
Молодий вчений, 675-680, 2017
22017
Problems of Integration Choice of Ukraine
IT Kischak, AV Slyusarenko
Сумський державний університет, 2016
22016
Економічна безпека підприємства при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності
ІТ Кіщак, НО Корнєва
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
22015
Transport corridors cross-border cooperation in the Ukraine
IT Kischak, SP Shevchuk
Actual problems of international relations 2 (119), 2014
22014
Теоретико-методологічні основи формування фінансової стратегії підприємства
ІТ Кіщак, НО Корнєва
Інноваційна економіка, 77-79, 2013
22013
The role of international transport corridors in the development of Mykolayiv region
IT Kischak, VN Dyomina
Сумський державний університет, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20