Подписаться
Білевич Світлана
Білевич Світлана
Другие именаSvitlana Bilevych
ГНПУ ім. О.Довженка, кафедра технологічної і професійної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фундаменталізація професійної підготовки як один із пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти в Україні
В Сидоренко, С Білевич
Вища освіта України 3, 35-41, 2004
622004
Інтеграція нарисної геометрії та креслення в процесі графічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання
СВ Білевич
Білевич Світлана Вікторівна, 2006
192006
Інтеграція та диференціація як закономірності розвитку сучасних освітніх систем
С Білевич
Імідж сучасного педагога 2, 30-33, 2002
72002
Практична спрямованість графічних задач з комп’ютерної графіки як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання. режим доступу: http://www …
ДЄ Кільдеров, СВ Білевич
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Nchnpu_ 13, 0
4
ДЕРЕВ’ЯНА ІГРАШКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД
С Білевич
За загальною редакцією–Дмитра Кільдерова, Валентини Харламенко, 18, 2023
2023
Ергономічність мультимедійної презентації як предмет оцінювання
Т Дєордіца, С Білевич, М Вороніна, РМ Гладушина
Фізико-математична освіта 38 (1), 20-27, 2023
2023
Технологічна освіта в базовій школі з методикою викладання
В Курок, С Бурчак, Т Хоруженко, О Литвин, С Білевич
ГНПУ ім. О. Довженка, 2022
2022
The use of project technologies in the training of students
SB Tetiana Vrublevska, Liudmyla Matusevych, Yuliia Buhera, Liudmyla Kozak
AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research 12 (special issue XXXI), р …, 2022
2022
Збірник навчальних програм кафедри технологічної і професійної освіти
ВП Курок, СВ Білевич, ТА Хоруженко, ОМ Литвин, ОС Благосмислов, ...
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021
2021
Класифікація ергономічних вад і недоліків в академічних мультимедійних презентаціях
РГ Таяна Дєордіца, Світлана Білевич, Марина Вороніна
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, № 98110, 2020
2020
Вади й недоліки у мультимедійних презентаціях: досвід побудови класифікації
Т Деордіца, С Білевич, М Вороніна, РМ Гладушина
Вища школа, 23-39, 2020
2020
Критеріальне самооцінювання академічної презентації
МВ Таяна Дєордіца, Світлана Білевич
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91115, 2019
2019
Как улучшить эргономическое качество академических мультимедиа-презентаций
МВ Таяна Деордица, Светлана Билевич
Актуальные проблемы технологического образования: традиции, опыт и перспективы, 2019
2019
Розвиток творчого потенціалу майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін
СВ Білевич
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
2012
Практична спрямованість графічних задач з комп’ютерної графіки як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання
СВ Білевич, ДЕ Кільдеров
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15