Шманько В. В., Shmanko V. V.
Шманько В. В., Shmanko V. V.
професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Клиническая фармакология гепатопротекторов
НП Скакун
Збруч, 1995
1171995
Сучасні аспекти профілактики і лікування остеопорозу при захворюваннях печінки
ТВ Сухарська, ВВ Шманько, ІO Крицький
Вісник наукових досліджень, 8-10, 2000
192000
Взаємозв'язок патології пародонта та патології шлунково-кишкового тракту
НВ Манащук, НВ Чорній, ВВ Шманько
Clinical Dentistry, 2011
112011
Эффективность антиоксидантов при поражении печени изониазидом
НП Скакун, ВВ Шманько
Фармакология и токсикология 49 (4), 86, 1986
81986
Использование биофлавоноидов для профилактики отрицательного действия тетрациклина на печень
НП Скакун, ВВ Шманько, НЮ Степанова
Антибиотики и медицинская биотехнология 30 (6), 452-456, 1985
71985
Характеристика микробиоценоза ротовой полости у подростков с алиментарно-конституционным ожирением
ОИ Лебедь, ВВ Шманько
Современные проблемы науки и образования, 365-365, 2014
52014
Клініко-фармакологічні аспекти застосування ферментних препаратів у гастроентерології
ВВ Шманько, ІВ Мерецька
Ліки України 119 (3), 82-84, 2008
52008
Сучасні погляди на роль мікроелементів у патогенезі цукрового діабету
В Мерецький, В Шманько
Ліки України 109, 32-35, 2007
52007
Вплив комбінованого застосування антисептика та фітозбору на стан гуморального імунітету при захворюваннях пародонту у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням
ОІ Лебідь, ВВ Шманько
Вісник проблем біології і медицини, 119-122, 2013
42013
Індексна оцінка стану тканин пародонту у дітей з аліментарно-конституційним ожирінням при комбінованому застосуванні антисептика та фітозбору
ОІ Лебідь, ВВ Шманько
Ліки України, 60-63, 2014
12014
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСАД ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ
СЛ Маланчук, ВВ Шманько, ЛМ Маланчук, ОА Франчук
Медична освіта, 2012
12012
Вплив комбінованої фармакотерапії на імунний статус у пацієнтів із захворюваннями пародонта на тлі хронічного панкреатиту
ВВ Шманько, НВ Чорній
Clinical Dentistry, 2011
12011
Сучасні погляди на застосування антисептичних препаратів у комплексній терапії захворювань тканин пародонта
НВ Чорній, НВ Манащук, ВВ Шманько
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 18-21, 2009
12009
Індексна оцінка стану тканин пародонта в осіб із первинним гіпотиреозом
АВ Чорній, ВВ Шманько
Клінічна стоматологія, 17-23, 2017
2017
Збірник матеріалів науково-практичної конференції" Прикладні аспекти морфології"
ЗМ Небесна
2016
Вплив захворювань щитоподібної залози на стоматологічний статус людини (огляд літератури)
АВ Чорній, ВВ Шманько
Клінічна стоматологія, 22-26, 2016
2016
Дослідження місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із первинним гіпотиреозом поєднаним із захворюванями тканин пародонта
АВ Чорній, ВВ Шманько
ScienceRise. Medical Science, 59-62, 2016
2016
Взаємозв'язок патології пародонта та патології шлунково-кишкового тракту
НВ Чорній, НВ Манащук, ВВ Шманько
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2015
2015
Сучасний стан проблеми поєднання артеріальної гіпертензії і хрончного обструктивного захворювання легень та підходи до їх лікування (огляд літератури) The contemporary state of …
РВ Гніздюх, ВВ Шманько
2015
Сучасні підходи до лікування хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота
ВВ Шманько, МІ Котик, МВ Микитів
Вісник наукових досліджень, 71-74, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20