Подписаться
Гонтар Максим, Hontar Maksym
Гонтар Максим, Hontar Maksym
ФОП
Подтвержден адрес электронной почты в домене pntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нестійкі нестаціонарні системи як об’єкти керування та їх ідентифікація
ММ Гонтар, ДМ Нелюба
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2016
32016
Розв'язання задачі ідентифікації з допомогою сигнального і параметричного підходів
АМ Сільвестров, ММ Гонтар, ДМ Нелюба
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2016
22016
Дослідження особливостей роботи джерел випромінювання плазми в різних режимах для підвищення завадозахищеності космічного апарата
ОВ Шульга, ОВ Шефер, ДМ Нелюба, ММ Гонтар
Зв’язок, 12-14, 2017
12017
Наближена лінеаризація нелінійної системи
ММ Гонтар, ДМ Нелюба
Державний університет телекомуніккацій, 2016
12016
Ідентифікація нестаціонарних нестійких об’єктів
ММ Гонтар, ДМ Нелюба
Державний університет телекомуніккацій, 2016
12016
Розроблення математичної моделі системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, як об'єкта керування
DМ Neliuba, ММ Hontar
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 6 (46), 107-112, 2017
2017
Дослідження ефективності роботи методу Стенлі для відстеження заданої траєкторії
ДМ Нелюба, ММ Гонтар, ВС Анголенко
Державний університет телекомунікацій, 2017
2017
Визначення параметрів лінеаризованої моделі нелінійної динаміки електротехнічних об'єктів
ММ Гонтар, ДМ Нелюба
Державний університет телекомуніккацій, 2017
2017
Розроблення автоматизованого електроприводу для відкачування меду= Development of automated electric drive for honey pumping
АС Самофал, ММ Гонтар
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Стабілізація нестійкого об’єкта методом розміщення коренів характеристичного рівняння= Unstable object stabilization using the roots placing method of characteristic equation
ММ Гонтар, ДМ Нелюба
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Розробка математичної моделі топки парового котла= Steam boiler burner mathematical model development
ДМ Нелюба, ММ Гонтар
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДЕРЕВООБРОБНОГО ВЕРСТАТУ 691С ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ ЗАДАНОЇ ТРАЄКТОРІЇ
АЮ Чокань, ММ Гонтар
Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник …, 2017
2017
Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках
ОВ Шульга, ОВ Шефер, ДМ Нелюба, ММ Гонтар
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку, 2017
2017
Побудова математичної моделі руху сферичного робота з маятниковим приводом
OV Shulha, DM Neliuba, MM Hontar
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 5 (45), 51-55, 2017
2017
Розробка контролера для оберненого маятника на базі методу наближеної лінеаризації
MМ Hontar, DМ Neliuba
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 4 (44), 7-10, 2017
2017
Автоматизація перевірки індивідуальних завдань на основі шаблонів з використанням прикладних пакетів програмного забезпечення
АМ Сільвестров, ММ Гонтар
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017
2017
Аналіз методу найменших квадратів при зашумленості сигналів
MМ Hontar, AМ Silvestrov, DМ Neliuba
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 3 (43), 129-132, 2017
2017
Застосування методу найменших квадратів при наявності шумів у сигналі
АМ Сільвестров, ММ Гонтар
Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 2017
2017
Ідентифікація нестаціонарних нестійких об’єктів другого порядку
ММ Гонтар
Державний університет телекомунікацій, 2017
2017
Алтухова Тетяна Володимирівна–асистент кафедри електромеханіки і автоматики Індустріального інституту ДВНЗ ДонНТУ Альдаїрі Алі–аспірант ОНПУ «Одеський національний …
ЕО Владіміров, ОВ Гавенко, ВБ Гого, ММ Гонтар, ВМ Гончарова, ...
Збірник наукових праць за результатами всеукраїнської науково-практичної …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20