Подписаться
РАЦ Ольга Миколаївна (Rats, O., Рац Ольга Николаевна)
РАЦ Ольга Миколаївна (Rats, O., Рац Ольга Николаевна)
Другие именаRats, O., Rats Olha, Рац Ольга Николаевна
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства»
ОМ Рац
Економічний простір 36, 275-285, 2008
1472008
Банківська система : навчальний посібник / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 316 с.
ЮЄ Холодна, ОМ Рац
Х. : Вид. ХНЕУ, 2013, 2013
45*2013
Интегральная оценка эффективности антикризисного управления банком
ОН Рац
Проблемы экономики, 361-367, 2013
242013
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України
ЮВ Колобов
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 12, 2011
192011
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
ЮС Тисячна, КМ Азізова, ОМ Рац
12*2015
Організаційні засади кредитного моніторингу позичальників в системі управління кредитними ризиками банку
ОМ Рац
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
122014
Дослідження впливу якості кредитного портфелю на ефективність кредитної діяльності банку як складова моніторингу кредитного ризику
ОМ Рац
Технологічний аудит та резерви виробництва 1 (5 (21)), 41-45, 2015
112015
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ВФ Колесніченко, ...
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України …, 2010
112010
Ефективність функціонування підприємства як основа формування його конкурентоспроможності
ОМ Рац
Економічний простір, 273-281, 2009
112009
Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments
OI Omelchenko, OM Rats
102018
АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ
РОМ Омельченко О.І.
Ефективна економіка. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf …, 2018
102018
Цільові облігації як інструмент фінансування будівництва
ЮЄ Холодна, ІВ Нагай
Економіка розвитку, 23-27, 2009
102009
Банківська система
ЮЄ Холодна, ОМ Рац
навч. посіб./Холодна ЮЄ, Рац ОМ, 2013
82013
Сучасні напрями розвитку фінансових технологій в банківському секторі України
ОМ Рац, АС Алфімова
72021
Тенденції впровадження інноваційних банківських продуктів в умовах глобалізації світових фінансів
ОМ Рац, ОН Рац
72017
Рац ОМ, Тисячна ЮС Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
7*2014
Классификация приоритетных факторов внутренней среды, влияющих на эффективное функционирование предприятия
ОН Рац
Бизнес-Информ, 46-50, 2010
72010
Дослідження особливостей організації фрод-моніторингу в системі управління економічною безпекою банку
ОМ Рац
Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки»., 2016
52016
Напрями удосконалення системи формування та розвитку клієнтської бази вітчизняних банків
ОМ Рац, ВО Тороєва
Економіка та суспільство. Електронне наукове видання, 2016
42016
Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування машинобудівного підприємства
ОМ Рац
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 100-112, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20