РАЦ Ольга Миколаївна (Rats Olga, Рац Ольга Николаевна)
РАЦ Ольга Миколаївна (Rats Olga, Рац Ольга Николаевна)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення сутності поняття «ефективність функціонування підприємства»
ОМ Рац
Економічний простір 36, 275-285, 2008
1072008
Банківська система : навчальний посібник / Ю. Є. Холодна, О. М. Рац. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 316 с.
ЮЄ Холодна, ОМ Рац
Х. : Вид. ХНЕУ, 2013, 2013
25*2013
Інтегральна оцінка ефективності антикризового управління банком
ОМ Рац
Проблеми економіки, 361-367, 2013
142013
Дослідження впливу якості кредитного портфелю на ефективність кредитної діяльності банку як складова моніторингу кредитного ризику
ОМ Рац
Технологічний аудит та резерви виробництва 1 (5 (21)), 41-45, 2015
102015
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ВФ Колесніченко, ...
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України …, 2010
102010
Leveling the Financial Risks of Banking System with Use of Monitoring Instruments
OI Omelchenko, OM Rats
92018
АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ УКРАЇНИ
РОМ Омельченко О.І.
Ефективна економіка. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf …, 2018
92018
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
ЮС Тисячна, КМ Азізова, ОМ Рац, ЮС Тысячная, ЕМ Азизова, ОН Рац
9*2015
Ефективність функціонування підприємства як основа формування його конкурентоспроможності
ОМ Рац
Економічний простір, 273-281, 2009
82009
Рац ОМ, Тисячна ЮС Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
7*2014
Організаційні засади кредитного моніторингу позичальників в системі управління кредитними ризиками банку
ОМ Рац
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Классификация приоритетных факторов внутренней среды, влияющих на эффективное функционирование предприятия
ОН Рац
Бизнес-Информ, 46-50, 2010
72010
Тенденції впровадження інноваційних банківських продуктів в умовах глобалізації світових фінансів
ОМ Рац, ОН Рац
42017
Напрями удосконалення системи формування та розвитку клієнтської бази вітчизняних банків
ОМ Рац, ВО Тороєва
Економіка та суспільство. Електронне наукове видання, 2016
42016
Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування машинобудівного підприємства
ОМ Рац
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 100-112, 2012
42012
Дослідження особливостей організації фрод-моніторингу в системі управління економічною безпекою банку
ОМ Рац
Комунальне господарство міст. Серія «Економічні науки»., 2016
32016
Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання ефективності функціонування машинобудівного підприємства
ОМ Рац, ОН Рац
ХНЕУ, 2013
32013
Управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах системного підходу
ММ Кошевий, КА Лимаренко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 100-105, 2018
22018
Андеррайтинг: сутність, форми та особливості впровадження в банківській сектор України
КМ Азізова, ОМ Рац, ЛО Чабанова, ЕМ Азизова, ОН Рац, ЛА Чабанова
22014
Розробка та впровадження корпоративних стандартів як складова забезпечення ефективності діяльності підприємства
СК Василик, ОМ Рац, ОН Рац
ХНАМГ, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20