Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
СумДПУ ім.А.С. Макаренка, ННІПП
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 05/Рижанова Алла Олександрівна
АО Рижанова
Луганськ, 2005
1242005
Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект)
ЛМ Артюшкіна, АО Поляничко
Суми: СумДПУ, 2002
592002
Гендерна освіта й педагогіка
ОА Луценко
Основи теорії гендеру: навч. посіб.–К.: КІС, 2004
462004
Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти
ЛА Сподін
ЛА Сподін, 2001
442001
Специфіка професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
ЛМ Артюшкіна, АО Поляничко
Практична психологія та соціальна робота, 42-47, 2004
282004
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ІД Звєрєва
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
222012
Расследование хищений в сфере банковской деятельности
ОА Луценко
Ростов-на-Дону.: Изд-во Рост, ун-та, 1998
221998
Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств
ТВ Калашнікова, ОВ Олійник
Економіка АПК, 2012
202012
Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату
АО Поляничко
Поляничко Анжела Олександрівна.–Суми, 2011.–304 с, 2012
202012
Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання педагогічних задач
ОМ Полякова
Харків.–1998.–18с, 1999
191999
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному аспекті
АО Рижанова
ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»/АО Рижанова …, 0
19
Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства
АО Рижанова
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 16-22, 2006
152006
Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні
ЛО Смоляр
Одеса: Астропринт, 1999
131999
Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі
АО Рижанова
122016
Сучасна соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності
АО Рижанова
Соціальна педагогіка: теорія і практика, 27-34, 2009
122009
Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів
ТГ Маренич, ОА Луценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
112012
Соціальність
АО Рижанова
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери.–2-е видання/за заг. ред. проф …, 2013
102013
Сутнісні складові навчальної проектної діяльності вчителя
ІМ Іонова
Рідна школа, 43–46, 2007
92007
Організаційно-педагогічні засади запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх школах США
АВ Чернякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
82011
Соціалізація студентської молоді в умовах інформаційного суспільства
АО Рижанова
Вісник Харківської державної академії культури, 200-208, 2009
82009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20