Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
СумДПУ ім.А.С. Макаренка, ННІПП
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 05/Рижанова Алла Олександрівна
АО Рижанова
Луганськ, 2005
1252005
Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект)
ЛМ Артюшкіна, АО Поляничко
Суми: СумДПУ, 2002
572002
Гендерна освіта й педагогіка
ОА Луценко
Основи теорії гендеру: навч. посіб.–К.: КІС, 2004
442004
Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти
ЛА Сподін
ЛА Сподін, 2001
432001
Специфіка професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
ЛМ Артюшкіна, АО Поляничко
Практична психологія та соціальна робота, 42-47, 2004
292004
Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств
ТВ Калашнікова, ОВ Олійник
Економіка АПК, 2012
202012
Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату
АО Поляничко
Суми, 2011, 2012
202012
Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв’язання педагогічних задач
ОМ Полякова
Харків.–1998.–18с, 1999
201999
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ІД Звєрєва
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
192012
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному аспекті
АО Рижанова
ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00. 05 «Соціальна педагогіка»/АО Рижанова …, 0
19
Расследование хищений в сфере банковской деятельности
ОА Луценко
Ростов н/Д, 1998
181998
Соціальне виховання як питання національної та глобальної безпеки в умовах інформаційного суспільства
АО Рижанова
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 16-22, 2006
152006
Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні
ЛО Смоляр
Одеса: Астропринт, 1999
131999
Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі
АО Рижанова
122016
Сучасна соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності
АО Рижанова
Соціальна педагогіка: теорія і практика, 27-34, 2009
122009
Методичні підходи до оцінки ефективності використання основних засобів [Електронний ресурс]
ТГ Маренич, ОА Луценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
112012
Соціальність
АО Рижанова
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери.–2-е видання/за заг. ред. проф …, 2013
102013
Сутнісні складові навчальної проектної діяльності вчителя
ІМ Іонова
Рідна школа, 43–46, 2007
92007
Організаційно-педагогічні засади запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх школах США
АВ Чернякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
82011
Розвиток соціальної суб’єктності та принцип субсидіарності соціально-педагогічної діяльності
АО Рижанова
Педагогіка та психологія, 130-141, 2015
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20