Подписаться
Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Інститут цифровізації освіти НАПН України, ІЦО НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти
О Овчарук
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики …, 2003
10422003
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
5582004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
ОВ Овчарук
К.: КІС, 6-15, 2004
4862004
Компетентнісна освіта–від теорії до практики
НМ Бібік, ІГ Єрмаков, ОВ Овчарук
К.: Плеяда, 2005
1582005
Ключові компетентності: Європейське бачення
О Овчарук
Управління освітою 2, 6-9, 2004
1412004
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky
OV Ovcharuk
Kyiv: KIS [in Ukrainian], 2004
1212004
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 13-18, 2009
1012009
Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи
ОВ Овчарук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2013
782013
The use of digital learning tools in the teachers’ professional activities to ensure sustainable development and democratization of education in European countries
O Ovcharuk, I Ivaniuk, N Soroko, O Gritsenchuk, O Kravchyna
EDP Sciences, 2020
712020
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
692006
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті, збірник наукових праць, 38-43, 2013
662013
Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity
O Ovcharuk
Stra-tehiya reformuvannya osvity v Ukrayini.–Kyyiv:«KIS, 2003
652003
Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti [Discussion of Ukrainian teachers around the introduction of a …
OI Pometun, OV Ovcharuk
Kompetentnisnyj pidkhid u suchasnij osviti: svitovyj dosvid ta ukrains’ ki …, 2004
622004
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
622003
The response of Ukrainian teachers to СOVID-19: challenges and needs in the use of digital tools for distance learning
IV Ivaniuk, OV Ovcharuk
Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 282-291, 2020
592020
Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia
NM Bibik, OV Ovcharuk
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski …, 2004
592004
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
542004
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», Київ., 2010
532010
Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives
OV Ovcharuk
Kyiv: KIS, 2004
442004
Розвиток компетентнiсного пiдходу: стратегiчнi орiєнтири мiжнародної спiльноти
ОВ Овчарук
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi …, 2004
432004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20