Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти
О Овчарук
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики …, 2003
8242003
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
4652004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
3352004
Компетентнісна освіта–від теорії до практики
НМ Бібік, ІГ Єрмаков, ОВ Овчарук
К.: Плеяда, 2005
1242005
Ключові компетентності: Європейське бачення
О Овчарук
Управління освітою 2, 6-9, 2004
1152004
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky
OV Ovcharuk
Kyiv:“KIS, 2004
822004
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 13-18, 2009
752009
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти
OV Ovcharuk
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
602006
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
522003
Kompetentnosti yak klyuch do onovlennya zmistu osvity
O Ovcharuk
Stra-tehiya reformuvannya osvity v Ukrayini.–Kyyiv:«KIS, 2003
482003
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
452004
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті, збірник наукових праць, 38-43, 2013
442013
Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи
ОВ Овчарук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2013
432013
Компетентностi як ключ до оновлення змiсту освiти
О Овчарук
Стратегiя реформування освiты в Украiнi.–К.: КIС, 31-41, 2003
422003
Розвиток компетентнiсного пiдходу: стратегiчнi орiєнтири мiжнародної спiльноти
ОВ Овчарук
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi …, 2004
372004
Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників навчальних закладів
М освіти в Україні
К.: КІС, 2004
352004
Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives. Library of Educational Policy
OV Ovcharuk
Kiev, Ukraine:“КІS 112, 2004
312004
Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti
OI Pometun, OV Ovcharuk
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski …, 2004
282004
Дистанційна освіта в європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій
ОВ Овчарук
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 37-40, 2004
282004
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», Київ., 2010
272010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20