Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти
О Овчарук
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики …, 2003
5782003
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
3352004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
1902004
Ключові компетентності: Європейське бачення
О Овчарук
Управління освітою 2, 6-9, 2004
872004
Компетентнісна освіта–від теорії до практики
НМ Бібік, ІГ Єрмаков, ОВ Овчарук, ІЛ Погоріла, ОІ Пометун
К.: Плеяда, 2005
862005
Формування професійної компетентності майбутніх економістів
НМ Самарук
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2011
552011
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи:[Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5, 13, 2009
432009
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти
OV Ovcharuk
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
432006
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
372003
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
352004
Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників навчальних закладів
М освіти в Україні
К.: КІС, 2004
302004
Компетентностi як ключ до оновлення змiсту освiти
О Овчарук
Стратегiя реформування освiти в Українi: Рекомендацiї з освiтньої полiтики, 296, 2003
292003
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky
OV Ovcharuk
Kyiv: KIS (in Ukrainian), 2004
272004
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects]
NM Bibik, LS Vashchenko, OI Lokshyna, OV Ovcharuk
Kyiv: KIS (in Ukrainian), 2004
222004
Розвиток компетентнiсного пiдходу: стратегiчнi орiєнтири мiжнародної спiльноти
ОВ Овчарук
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi …, 2004
202004
Перспективи впровадження компетентнісного підходу у зміст освіти в Україні
О Овчарук
Педагогічна думка, 3-7, 2004
192004
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті, збірник наукових праць, 38-43, 2013
182013
Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
182004
Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи
ОВ Овчарук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2013
172013
Дистанційна освіта в європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій
ОВ Овчарук
Комп’ютер у школі та сім’ї, 37-40, 2004
172004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20