Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти
О Овчарук
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики …, 2003
7272003
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
4392004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
2822004
Ключові компетентності: Європейське бачення
О Овчарук
Управління освітою 2, 6-9, 2004
1072004
Компетентнісна освіта–від теорії до практики
НМ Бібік, ІГ Єрмаков, ОВ Овчарук
К.: Плеяда, 2005
1032005
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky
OV Ovcharuk
Kyiv:“KIS, 2004
742004
Компетентнісний підхід в освіті: Загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 13-18, 2009
652009
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти
OV Ovcharuk
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
522006
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
462004
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
442003
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті, збірник наукових праць, 38-43, 2013
402013
Kompetentnosti yak klyuch do onovlennya zmistu osvity
O Ovcharuk
Stra-tehiya reformuvannya osvity v Ukrayini.–Kyyiv:«KIS, 2003
402003
Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи
ОВ Овчарук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2013
352013
Компетентностi як ключ до оновлення змiсту освiти
О Овчарук
Стратегiя реформування освiты в Украiнi.–К.: КIС, 31-41, 2003
352003
Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників навчальних закладів
М освіти в Україні
К.: КІС, 2004
322004
Розвиток компетентнiсного пiдходу: стратегiчнi орiєнтири мiжнародної спiльноти
ОВ Овчарук
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi …, 2004
312004
Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti
OI Pometun, OV Ovcharuk
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski …, 2004
262004
Competency Approach in Modern Education: World Experience and Ukrainian Perspectives. Library of Educational Policy
OV Ovcharuk
KIS, Kyiv, 2004
252004
Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
252004
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», Київ., 2010
242010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20