Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти
О Овчарук
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики …, 2003
8232003
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
4742004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
3492004
Компетентнісна освіта–від теорії до практики
НМ Бібік, ІГ Єрмаков, ОВ Овчарук
К.: Плеяда, 2005
1252005
Ключові компетентності: Європейське бачення
О Овчарук
Управління освітою 2, 6-9, 2004
1222004
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky [Competence approach in modern education: world experience …
OV Ovcharuk
Kyiv: KIS [in Ukrainian], 2004
862004
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи:[Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 13-18, 2009
822009
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти
OV Ovcharuk
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
612006
Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity
O Ovcharuk
Stra-tehiya reformuvannya osvity v Ukrayini.–Kyyiv:«KIS, 2003
582003
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
512003
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті, збірник наукових праць, 38-43, 2013
492013
Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи
ОВ Овчарук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2013
462013
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
442004
Компетентностi як ключ до оновлення змiсту освiти
О Овчарук
Стратегiя реформування освiты в Украiнi.–К.: КIС, 31-41, 2003
432003
Розвиток компетентнiсного пiдходу: стратегiчнi орiєнтири мiжнародної спiльноти
ОВ Овчарук
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi …, 2004
382004
Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників навчальних закладів
М освіти в Україні
К.: КІС, 2004
342004
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», Київ., 2010
292010
Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
292004
Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti
OI Pometun, OV Ovcharuk
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukraiinski …, 2004
282004
Дистанційна освіта в європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій
ОВ Овчарук
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 37-40, 2004
282004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20