Підписатись
Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Оксана Овчарук (Oksana Ovcharuk)
Інститут цифровізації освіти НАПН України, ІЦО НАПН України
Підтверджена електронна адреса в iitta.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти
О Овчарук
Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики …, 2003
9002003
Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
5172004
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/за заг. ред. ОВ Овчарук
ЛІ Паращенко, ОІ Пометун, ОЯ Савченко, СЕ Трубачева
К.:“КІС, 71-84, 2004
4002004
Ключові компетентності: Європейське бачення
О Овчарук
Управління освітою 2, 6-9, 2004
1302004
Компетентнісна освіта–від теорії до практики
НМ Бібік, ІГ Єрмаков, ОВ Овчарук
К.: Плеяда, 2005
1272005
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky
OV Ovcharuk
Kyiv: KIS [in Ukrainian], 2004
972004
Компетентнісний підхід в освіті: загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс]
ОВ Овчарук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (13), 13-18, 2009
872009
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти
OV Ovcharuk
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (1), 2006
672006
Kompetentnisnyi pidkhid: refleksyvnyi analiz zastosuvannia
NM Bibik, OV Ovcharuk
Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski …, 2004
672004
Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи
ОВ Овчарук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2013
582013
Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи
АМ Гуржій, ОВ Овчарук
Інформаційні технології в освіті, збірник наукових праць, 38-43, 2013
582013
Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах
О Овчарук
Шлях освіти, 17-21, 2003
522003
Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн
ОВ Овчарук
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські …, 2004
492004
Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti [Discussion of Ukrainian teachers around the introduction of a …
OI Pometun, OV Ovcharuk
Kompetentnisnyj pidkhid u suchasnij osviti: svitovyj dosvid ta ukrains’ ki …, 2004
472004
Kompetentnosti yak kluch do onovlennia zmistu osvity
OV Ovcharuk
Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: Rekomendatsii z osvitnoi polityky …, 2003
472003
The use of digital learning tools in the teachers’ professional activities to ensure sustainable development and democratization of education in European countries
O Ovcharuk, I Ivaniuk, N Soroko, O Gritsenchuk, O Kravchyna
EDP Sciences, 2020
462020
Компетентностi як ключ до оновлення змiсту освiти
О Овчарук
Стратегiя реформування освiты в Украiнi.–К.: КIС, 31-41, 2003
432003
Розвиток компетентнiсного пiдходу: стратегiчнi орiєнтири мiжнародної спiльноти
ОВ Овчарук
Компетентнiсний пiдхiд у сучаснiй освiтi: свiтовий досвiд та українськi …, 2004
402004
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, ТОВ ВПФ «МЕГА», Київ., 2010
392010
Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників навчальних закладів
М освіти в Україні
К.: КІС, 2004
362004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20