Ольга Сидоренко
Ольга Сидоренко
ХТЕІ КНТЕУ, кафедра міжнародних економічних відносин та фінансів
Verified email at htei.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державний борг України: механізм управління та обслуговування
ОЛ Шелест
Економіка і суспільство.–Мукачівський державний університет, 710-715, 2017
92017
Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів в Україні
КО Семенова, ОО Сидоренко
Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/8_NMIW_2012 …, 0
8
Формування місцевих бюджетів в умовах розширення повноважень місцевих органів влади
ОО Сидоренко, ОЛ Шелест
Вісник Кременчуцького Національного університету ім. М. Остроградського, С …, 2016
4*2016
Етапи становлення та розвитку страхового ринку України
ОО Сидоренко
Дніпропетровськ, 2008
12008
Державний борг України: стан та управління на сучасному етапі
ШОЛ Сидоренко О. О.
Економіка і суспільство 18, 2018
2018
Проблеми реалізації місцевого самоврядування в Україні
БІ Сидоренко О. О.
Київський інститут банківської справи, Фінансова система України в умовах …, 2017
2017
Проблеми удосконалення процесу бюджетування в Україні
ЖІ Сидоренко О. О.
Київський інститут банківської справи, Фінансова система України в умовах …, 2017
2017
Проблеми реформування місцевого самоврядування в умовах децентралізації
ССА Сидоренко О. О.
ХТЕІ КНТЕУ, Стан та перспективи розвитку невиробничої сфери економіки …, 2017
2017
Сучасні аспекти міжбюджетних відносин в умовах децентралізацій них перетворень
ШОЛ Сидоренко О. О.
Мукачівський державний університет, Економіка та суспільство 12, 2017
2017
Реформування системи охорони здоров’я в Україні в умовах сучасності
ОО Сидоренко, С Олена
Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: збірник …, 2017
2017
Сутність і проблеми збалансованості видатків бюджету
ОО Сидоренко, ІВ Брижань
Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: збірник …, 2017
2017
Проблеми формування і використання Державного бюджету України та шляхи їх вирішення
ОО Сидоренко, А Наталія
Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи: збірник …, 2017
2017
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Бюджетна система України» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузі знань 0305 …
ОО Сидоренко, КД Гурова, ІВ Колупаєва
2016
Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Бюджетна система України» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування …
ОО Сидоренко
2016
Проблеми міжбюджетних трансфертів в умовах сучасних інституційних перетворень
ОО Сидоренко
Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, С …, 2016
2016
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У 2015 РОЦІ
А Борисенко, Х Альона, ОО Сидоренко
ББК 74.0 Р-67 Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ, Посвідчення № 783 від …, 2015
2015
Особливості формування місцевих бюджетів
СО О.
Problems of spatial development of socio-ekonomic sistems: ekonomiks …, 2015
2015
Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів
ШОЛ Сидоренко О. О.
Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету …, 2015
2015
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін "Казначейська система виконання бюджету" та "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і …
КД Гурова, ОО Сидоренко, ІВ Колупаєва, ОЛ Шелест
2014
- Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін "Бюджетна система України" та "Місцеві фінанси" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" галузі …
КД Гурова, ОО Сидоренко, ОЛ Шелест
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20