Фармага Марта
Фармага Марта
асистент кафедри внутрішньої медицини №1, Львівський національний медичний університет ім. Д
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, МЛ Фармага, СІ Толопко
Сучасна гастроентерологія, 23-30, 2013
62013
Гіпотонічний синдром у хворих на цироз печінки: ступені важкості та їх проґностичне значення
МЛФ ОО Абрагамович, МО Абрагамович
Український терапевтичний журнал, 36-41, 2013
22013
Вміст деяких вазоактивних гуморально-метаболічних чинників у хворих на цироз печінки з коморбідними синтропічними ураженнями системи кровообігу
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко, ...
Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка сьогодення …, 2018
1*2018
Клінічні маркери синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, МЛ Фармага
Львівський клінічний вісник, 30-40, 2018
12018
THE PECULIARITIES OF THE STATE OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM ESTIMATED BY THE METHOD OF HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH CIRRHOSIS AND SYNTROPIC DAMAGES OF …
O Abrahamovych, M Abrahamovych, M Farmaha, S Tolopko
Georgian Medical News, 23-30, 2017
12017
Уміст деяких вазоактивних гуморально- метаболічних чинників у хворих на цироз печінки та їх участь у патоґенезі коморбідних синтропічних уражень системи кровообігу
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага
Львівський клінічний вісник 20 (4), 40-53, 2017
1*2017
Обґрунтування принципів та ефективність удосконаленого комплексного диференційованого лікування синтропічних уражень орґанів системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МЛ Фармага, МО Абрагамович, АС Свінціцький, ОО Абрагамович
Видавництво" Кирилиця", 2019
2019
Класифікація синтропічної кардіоміопатії у хворих на цироз печінки за результатами ехокардіоґрафічного обстеження серця
МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко
Міжнародна науково-практична конференція «Вітчизняна та світова медицина …, 2018
2018
Діаґностична цінність клінічних маркерів синтропічних коморбідних уражень системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко, СЯ Толопко
«Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи …, 2018
2018
Класифікація синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки за результатами добового моніторування артеріального тиску
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко, ...
Південноукраїнський медичний науковий журнал 2018 (21), 4-13, 2018
2018
Ступені важкості синтропічної стійкої артеріальної гіпотонії у хворих на цироз печінки та їх залежність від показників добового моніторування артеріального тиску й класу …
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага, ОП Фаюра, ...
Львівський клінічний вісник 23 (3), 43-51, 2018
2018
Ультрасоноґрафічна характеристика структури і функції серця у хворих із синтропічною кардіоміопатією на ґрунті цирозу печінки та їх особливості залежно від тяжкості основної …
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко
Львівський медичний часопис / Acta Mediac Leopoliensia 24 (3), 24-36, 2018
2018
Особливості кальцієво-фосфорного обміну й стану кісток у хворих на цироз печінки: діаґностика та принципи диференційованого лікування (огляд літератури та опис клінічного випадку)
НВ Дробінська, ОО Абрагамович, УО Абрагамович, МЛ Фармага
Львівський клінічний вісник, 46-56, 2018
2018
Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її уражень …
МЛ Фармага, МО Абрагамович, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 53-72, 2017
2017
Синтропічні коморбідні ураження системи кровообігу у хворих на цироз печінки
МО Абрагамович, ОП Фаюра, ЛФ Лисак
«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Підсумкова LX науково …, 2017
2017
Ultrasound features of the structure and function of heart in patients with syntropic cirrhotic cardiomyopathy depending on the severity of the main liver disease
МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко
International research and practice conference “Paragraphs in Medicine”,, 39-42, 2017
2017
Характеристика та особливості стану системи кровообігу у хворих на цироз печінки як хвороби з поліорґанним ураженням: патоґенез; діаґностика; принципи лікування її уражень …
МО Абрагамович, МЛ Фармага, МР Ферко
Львівський клінічний вісник 2017 (2-3), 53-71, 2017
2017
DEPENDENCE OF HEART RATE IN TERMS OF THE DAILY MONITORING INDICATORS ON THE ACTIVITY OF PATHOLOGICAL PROCESS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS.
O Abrahamovych, U Abrahamovych, A Kushyna, S Guta, M Farmaha
Georgian Medical News, 53-57, 2016
2016
Спосіб визначення ступеня тяжкості цирозу печінки та прогнозування функціонального класу цирозного хворого
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, УО Абрагамович, МЛ Фармага, ...
2013
Лікування цирозу печінки: сучасні засади з урахуванням наявності синтропічних ко-та поліморбідних уражень інших орґанів та систем
МО Абрагамович, МЛ Фармага
Львівський клінічний вісник, 37, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20