кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури
кафедра германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ТЕКСТІВ-ІНТЕРВ’Ю (на матеріалі сучасної англомовної преси) Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття …
НФ Гладуш, РП Зорівчак, ТІ Ямчинська
Київський національний лінгвістичний університет, 2003
262003
Національно-культурна специфіка назв птахів в українській та німецькій мовах
ЛВ Дробаха
162003
Лингвистические особенности текстов рекламных аннотаций художественных произведений современной англоязычной прозы. Автореферат диссертации на соискание научной степени
ТИ Ямчинская
141997
Educational Technologies for Maturing Democratic Approaches to Educational Practices in Ukraine
DV Powell, S Kuzmina, T Yamchynska, OV Shestopalyuk, Y Kuzmin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 378-385, 2015
102015
Прикметники оцінки у сучасній німецькій мові
НВ Вишивана
АКД.–Київ., 1999
101999
Структурні та функціональні особливості англомовних електронних текстів (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
ТІ Ямчинська, ГМ Яворська, СО Швачко
Київський національний лінгвістичний університет, 2006
9*2006
Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації
КА Поселецька
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016
62016
Морально-етичний параметр концепту «щедрість» у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах
КІ Мізін, ОО Петров
Мовознавство, 71-81, 2014
62014
Семантико-когнитивный и функциональный аспекты текстовых аномалий в современной англоязычной художественной прозе
НВ Неборсина, ОП Воробьева, ТИ Ямчинская
Киевский государственный лингвистический университет, 2001
6*2001
Ієрархія семантичної структури вершини словотвірного гнізда (на матеріалі СГ зі словом-вершиною вода)
АМ Боюн
61996
Using Web-Blended Learning In Ukraine To Facilitate Engagement And Globalize Horizons: A Pilot Study
DV Powell, S Kuzmina, Y Kuzmin, T Yamchynska, O Shestopalyuk
The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 34, 2013
52013
Реформи університетської освіти в контексті болонського процесу
ОМ Ігнатова
42014
Філософсько-релігійний, психологічний і морально-етичний параметри концепту СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській та російській лінгвокультурах
ОО Петров
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
42014
Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах …
ОО Петров
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
42014
Особливості мовної категорії оцінності та структура оцінки
НВ Вишивана
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 73-78, 2004
42004
Дослідження компонентів та рівнів готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації
КА Поселецька
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
32015
Релевантні кореляції бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ– СКУПІСТЬ у концептних картинах світу британців, німців, українців і росіян
ОО Петров
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство), 605–612, 2015
32015
Професійна самореалізація студентської молоді як педагогічна проблема
КА Поселецька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
32013
Формування інформаційної культури майбутнього фахівця, як невід'ємної складової сучасної професійної освіти [Електрон. ресурс]–Режим доступу …
ОМ Ігнатова
Inform_inform_kulturu_maibutnogo_faxivca. pdf, 2010
32010
Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням "пристойний"
ЛА Горлова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 165-169, 2006
32006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20