Віктор Вашкевич
Віктор Вашкевич
Verified email at npu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософія освіти
ОО Базалук, НФ Юхименко
Кондор, 2010
802010
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
372009
Історична свідомість студентської молоді: ціннісносвітоглядні орієнтири: Навч. пос. для вищ. навч. закл.
ВМ Вашкевич
К.: Світогляд, 20, 2010
302010
Історична свідомість сучасної молоді: до методології дослідження
ВМ Вашкевич
Вища освіта України, 74-79, 2005
192005
Соціалізація сучасної молоді і її життєві цінності: соціально-філософський аналіз
ВМ Вашкевич
Видавництво УАН ТОВ" НВП" ВІР", 2008
122008
Історична свідомість молоді: політо логічний контекст
ВН Вашкевич
К.: Світогляд, 2005
112005
Модифікація світоглядних засад молоді у контексті цивілізаційного розвитку України
ВМ Вашкевич
Видавництво УАН ТОВ" НВП" ВІР", 2007
102007
Складові сучасної наукової картини світу
ВМ Вашкевич
Гілея: науковий вісник, 163-170, 2016
82016
Цiннiсно-свiтогляднi настанови молодi в сучасних умовах. Гiлея: науковий вiсник
В Вашкевич
82013
Формування та розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних трансформацій (соціальнофілософський аналіз): дис... д-ра філос. наук: 09.00. 03 …
ВМ Вашкевич
Київ, 2007
82007
Культурно-історична традиція та історична свідомість
ВМ Вашкевич
Національна та історична пам’ять, 41-51, 2013
72013
Історична пам’ять як функція історичної свідомості
В Вашкевич
Політичний менеджмент, 23-31, 2004
72004
Світоглядна складова історичної свідомості сучасної студентської молоді
В Вашкевич
Людина і політика, 140-144, 2004
62004
Ціннісно-світоглядні настанови молоді в сучасних умовах
В Вашкевич
Гілея: науковий вісник, 205-209, 2013
52013
Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин
ДВ Касьянов
НПУ імені М. Драгоманова, 2010
52010
Життєві цінності у структурі історичної свідомості сучасної студентської молоді
ВМ Вашкевич
Практична філософія, 122-126, 2004
52004
Історія України
ОВ Бобіна, ВМ Вашкевич, АЮ Кондуков, СС Макарчук, МО Федоренко
52002
Особливості міфічного світогляду в історичної еволюції наукової картини світу
ВМ Вашкевич
Гілея: науковий вісник, 117-122, 2016
32016
Історична еволюція наукової картини світу
ВМ Вашкевич
Гілея: науковий вісник, 133-139, 2016
32016
Проблема самовизначення особистості в історичному процесі
ВМ Вашкевич
Видавництво УАН ТОВ" НВП" ВІР", 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20