Follow
Faculty of Physics, Mathematics and Informational Technologies
Faculty of Physics, Mathematics and Informational Technologies
Kherson State University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Управление персоналом
ТВ Зайцева, АТ Зуб
Профессиональное образование, 2006
1149*2006
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
364*
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2003
2842003
Теория психологического тренинга
ТВ Зайцева
Психологический тренинг как инструментальное действие. СПб.: Речь, М.: Смысл 360, 2002
2052002
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1512004
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки Початкова освіта
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон, 2011.–267с, 2011
1362011
The solubility of Lie algebras with regular automorphisms of finite period
VA Kreknin
Dokl. Akad. Nauk SSSR 150 (3), 467-469, 1963
1301963
Система управления человеческими ресурсами
TV Zaytseva, ТВ Зайцева
Москва, 2012
114*2012
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї, 20, 2002
1122002
Lie algebras with regular automorphism
VA Kreknin, AI Kostrikin
DOKLADY AKADEMII NAUK SSSR 149 (2), 249-&, 1963
1101963
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]/[Співаковський ОВ, Федорова ЯБ, Глущенко ОО, Кудас НА].–[вид. третє, доп.]
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2010
94*2010
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип 7, 36-48, 2003
682003
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи…
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова, 10, 2005
652005
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
МС Львов, ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-6, 2007
63*2007
Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2011
602011
Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення
ОВ Співаковський, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології і засоби навчання, 99-116, 2014
582014
До питання про трисуб’єктну дидактику.
ОВ Співаковський, ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї.-К, 7-9, 2007
512007
Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі
ОВ Співаковський
Комп ютер у школі та сім ї, 6, 1999
511999
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї, 27-30, 2004
492004
Про вплив інформаційних технологій на технології освіти
ОВ Співаковський
Компьютерно–орієнтовані системи навчання: Зб. наук. робіт. Випуск 4, 3-11, 2001
472001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20