Оксана Лопаткина. Oksana Lopatkina
Оксана Лопаткина. Oksana Lopatkina
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості навчання іноземних студентів на кафедрі анатомії людини ВНМУ ім. МІ Пирогова
ВА Логвінеко, ВО Тихолаз, ОІ Башинська, ОС Назарова, ІВ Булько, ...
2019
Спосіб фіксації таламуса у пренатальному періоді онтогенезу людини
ВО Тихолаз, ВС Школьніков, ІВ Руцька, ЮЮ Кондор, ОП Лопаткіна, ...
Укрпатент, 2019
2019
Морфогенез структур головного мозку в ембріонів людини 6-7 тижнів гестації.
ВО Тихолаз, ВС Школьніков, ОП Лопаткіна, ІА Руцька
2019
Методологічні принципи і інноваційні методи викладання дисципліни анатомія людини.
ВО Тихолаз, ВС Школьніков, ЮЮ Кондор, ІА Руцька, ЛЛ Залевский, ...
2019
Сучасні відомості про морфогенез моста в пренатальному періоді онтогенезу людини
ВО Тихолаз, ОП Лопаткіна, ВС Школьніков
Вісник проблем біології і медицини 1 (2 (144)), 2018
2018
Морфометрична характеристика подвійного ядра у плодів людини з вадами розвитку
ВО Тихолаз, ОВ Оніськова, ОП Лопаткіна, ОС Дамзін
2017
Підвищення мотивації вивчення анатомії людини у іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів
Л Тихолаз, Руцька, Назарова
Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров …, 2017
2017
Впровадження системи тестового контролю рівня знань студентів у навчальний процес кафедри анатомії людини
VO Tikholaz, OI Bashynska, PO Stelmachshuk, IА Rutska, OP Lopatkina
Медична освіта, 2016
2016
Впровадження системи тестового контролю рівня знань студентів у навчальний процес кафедри анатомії людини
Л Тихолаз, Башинська, Стельмащук, Руцька
Актуальні питання якості медичної освіти. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської …, 2016
2016
Впровадження комп’ютерного оцінювання знань студентів у навчальний процес кафедри анатомії людини
З Тихолаз, Школьніков, Стельмащук, Руцька, Лопаткіна, Грищенко
Імпдементація Закону України "Про вищу освіту" як складова академічної …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10