Olena Sharmazanova, О.П.Шармазанова, Е.П.Шармазанова
Olena Sharmazanova, О.П.Шармазанова, Е.П.Шармазанова
Зав.кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене med.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клініко-рентгенологічні зміни шийного відділу хребта при системній дисплазії сполучної тканини в підлітків
ОП Шармазанова, ДА Мительов
Український радіологічний журнал, 7-10, 2004
132004
Рентгенодіагностика захворювань хребта
МІ Спузяк, ШО П.
132003
Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния грудного отдела позвоночника у детей
ЕП Шармазанова, МИ Спузяк, МЮ Карпинский, СМ Спузяк
Вестник муніципального здравоохранения 5 (11), 2010
12*2010
Комп’ютерна фото денситометрія кісток кисті у дітей з травматичними пошкодженнями
ОП Шармазанова
Ортопедия, травматология и протезирование, 29-31, 2004
92004
Стан фактичного харчуван-ня, фізичний розвиток та формування піку кісткової маси у дітей та підлітків, які мешкають у великому промисловому центрі
ВВ Поворознюк, ГМ Даниленко, АБ Віленський, ШО П.
Перинатология, акушерство и гинекология, 36-41, 2002
72002
Актуальні питання променевої діагностики захворювань опорно-рухової системи. Реалії та перспективи (огляд літератури та власні дані)
МІ Спузяк, ОП Шармазанова
Променева діагностика, променева терапія, 48-53, 2008
62008
Захворювання суглобів
МІ Спузяк, ШО П.
5*2007
Структурно-функциональное состояние костной ткани у детей с травматическими повреждениями опорно-двигательной системы по данным лучевых методов исследования
ЕП Шармазанова
5*2004
Діагностика закритої травми грудної клітки: класифікації, рентгенологічні прояви (повідомлення І)
ОП Шармазанова, ОВ Панченко
Радіологічний вісник, 14-18, 2010
42010
Клиникорентгенологическая диагностика аневризм грудного отдела аорты и их осложнений
ЕП Шармазанова, НА Бортный
Международный неврологический журнал, 99-103, 2009
42009
Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з травматичними пошкодженнями опорно-рухової системи за даними променевих методів дослідження
ОП Шармазанова
Інститут онкології АМНУ, 2004
42004
Комплексная лучевая диагностика сердечной недостаточности у пациентов с инфарктом миокарда
НА Бортный, ЕП Шармазанова, ТН Бортная, ЕЛ Сиротников
Russian Electronic Journal of Radiology 2 (2), 96-97, 2012
32012
Ультрасонография шейного отдела позвоночника
РЯ Абдуллаев, МИ Спузяк, ЕП Шармазанова
3*2011
Возможности лучевой диагностики химических ожогов пищевода и их последствий
ВВ Бойко, ОП Шармазанова, ЕА Кравцова
Променева діагностика, променева терапія, 102-107, 2010
32010
Квантово-биологическая теория
ВВ Бойко, МА Красноголовец, ШЕ П.
3*2003
Dopplerographic assessment of blood flow parameters of vertebral arteries in patients with cervicogenic headache due to arthrosis and instability of atlanto-axial junction
RY Abdullaiev, VI Kalashnikov, IA Voronzhev, EP Sharmazanova, ...
Trends Tech Sci Res 1 (5), 2018
22018
Колінний суглоб (променева анатомія, методи дослідження, променева діагностика захворювань і травматичних ушкоджень)
МІ Спузяк, ОП Шармазанова, РЯ Абдуллаєв, СМ Спузяк, ...
22011
Рентгенологічні і комп’ю-терно-томографічні ознаки дисплазії сполучної тканини у хворих на вперше діагностований інфільтрат-тивний туберкульоз легень
ОП Шармазанова, ЛА Суханова
Український радіологічний журнал, 152-156, 2009
22009
Кульшовий суглоб (Вікова рентген анатомія, методики променевого дослідження, рентгенодіагностика захворювань)
МІ Спузяк, ОП Шармазанова, ОМ Хвисюк
22007
Патогистологическое исследование костей кроликов при эксперимен-тальной гиперпаратиреоид-ной остеодистрофии
МИ Спузяк, ОП Шармазанова, ЄЯ Панков
Проблеми ендокринної патології, 87-93, 2005
22005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20