Тетяна Кальна-Дубінюк
Тетяна Кальна-Дубінюк
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The Development of Extension Service in Ukraine and the Worldwide Experience
TP Kalna-Dubinyuk, SR Johnson
Kyiv, UA: Agrarna Nauka, 2005
362005
Організація інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія
ТП Кальна-Дубінюк
Ніжин: ПП Лисенко ММ, 2012
172012
Підготовка майбутніх економістів-аграрників до професійної інформаційної діяльності.
РС Корнєв
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
152006
Особливості створення та функціонування сільськогосподарської дорадчої служби–Extension
ТП Кальна-Дубінюк
Економіка АПК, 118-123, 2002
92002
Extension in Kazakhstan and the Experience of the USA: Lessons from a Working National Model
JS Yespolov, A Kalna-Dubinyuk
Xlibris Corporation, 2012
72012
Паблік рілейшнз
ТП Кальна-Дубінюк
навч. посіб./ТП Кальна-Дубінюк, РІ Буряк.–К.:[б. в], 2010
72010
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ СИСТЕМ В ТУРИЗМІ
ТП Кальна-Дубінюк, ІП Кудінова
Редакційна колегія, 147, 2008
72008
Управлінський консалтинг у сільському господарстві: моногр
ТП Кальна-Дубінюк
Ніжин: Лисенко ММ, 2011
62011
Сучасні методи ефективного консультування
ТП Кальна-Дубінюк
Науковий вісник НАУ, 269-271, 2008
62008
Сучасні інформаційно-консультаційні технології: Збірник наукових праць/Матеріали Міжнародної конференції „Форум вищої освіти”
ТП Кальна-Дубінюк
КПІ, 2008
62008
Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності
ТП Кальна-Дубінюк, АМ Литовченко
Економіка АПК, 70-75, 2014
52014
Проблеми та напрями підвищення ефективності агроконсалтингової діяльності в Україні
ТП Кальна–Дубінюк
Формування ринкових відносин в Україні, 146-153, 2012
52012
Сільськогосподарська дорадча діяльність. Навчальний посібник для дистанційного навчання/Кальна-Дубінюк ТП, Кудінова ІП, Рибак Л. Х
ТП Кальна-Дубінюк
К.: Освітня книга, 2011
52011
Сучасні інформаційно-консультаційні технології:[зб. наук. праць]
ТП Кальна-Дубінюк
Матеріали Міжнародної конференції «Форум вищої освіти».–К.: КПІ, 54-57, 2008
52008
Словник довідник з дорадництва
ТП Кальна-Дубінюк, РЯ Корінець, ІП Кудінова, ЛХ Рибак
Кальна-Дубінюк ТП, Корінець РЯ, Кудінова ІП, Рибак ЛХ, Хвалінська АС–Львів …, 2008
52008
The development of extension service in Ukraine and the worldwide experience/Kalna-Dubinyuk Tetyana P., Johnson Stanley R
P Kalna-Dubinyuk Tetyana
К.: Agrarna nayka, 2005
52005
Організація інформаційно-консультаційної діяльності: навч. посіб
МФ Кропивко
МФ Кропивко, ТП Кальна-Дубінюк, МФ Безкровний, ІМ Криворучко, ВМ Кошелев, ВВ …, 2004
52004
Застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс]
ТП Кальна-Дубінюк, HA Пугач
Режим доступу: http://infotour. in. ua/agrotur. htm, 2011
42011
Сільськогосподарське дорадництво України: особливості становлення та перспективи розвитку
ТП Кальна-Дубінюк
Інформаційний вісник стану та перспектив розвитку дорадництва в Україні, К …, 2009
42009
Економічні аспекти застосування інноваційних біотехнологій в рослинництві та їх консультаційне забезпечення для вирішення проблеми продовольчої безпеки України
ТП Кальна-Дубінюк, АМ Литовченко
Науковий вісник НУБіП.–2009.–Вип 142, 133-137, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20