Светлана Марова
Светлана Марова
ректор, Донецький державний університет управління
Підтверджена електронна адреса в inbox.dsum.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інституціональні основи ефективного реформування системи природокористування в умовах реалізації концепції сталого розвитку в Україні. Монографія
СФ Марова, ДВ Солоха, ЛО Погребняк, ОВ Бєлякова, ВВ Морева, ...
ТОВ «ППНС, 2019
122019
Управління безпекою життєдіяльності: монографія
СФ Марова
Донецьк: Вебер, 2009
112009
Механізми державного управління безпекою життєдіяльності населення техногенних регіонів
СФ Марова
автореф. дис.… д. держ. упр.: спец. 25.00. 02" Механізми державного …, 0
10
Концепція стійкого розвитку регіону: напрямки реалізації
СФ Марова
Менеджер, 2006
72006
Общая и гинекологическая заболеваемость детей и подростков в условиях экологически неблагоприятного региона. ДонДМУ
ВК Чайка, НФ Иваницкая, ЛА Матыцина, СФ Марова
Вестник гигиены и эпидемиологии 5 (2), 153-157, 2001
62001
Аналіз методичних підходів до оцінювання стійкості еколого-економічних систем
СФ Марова, ЮВ Бурих
52014
Проблемы оптимизации территорий внутригородской рекреации
ТН Ткаченко, СФ Марова
Економіка та держава, 68-72, 2007
52007
Влияние ксенобиотиков атмосферного воздуха на уровень и структуру заболеваемости детского населения
НФ Иваницкая, СФ Марова
Збірка доповідей науково-практичної конференції „Донбас, 142-146, 2020
42020
Медична послуга як товар медичного ринку
СФ Марова, СМ Вовк
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017
42017
Механізми управління природоохоронною діяльністю (на прикладі Донбасу)
СФ Марова, ТН Ткаченко
Актуальні проблеми державного управління. Збірник наук. праць, Вип 3, 29, 2007
32007
Общее и репродуктиувное здоровье детей и подростков в условиях воздйествия антропогенных факторов среды
НФ Иваницкая, ВЯ Уманский, ВП Квашенко, ГВ Банникова, СФ Марова
Медико-социальные проблемы семьи 1 (1), 6-12, 1996
31996
Выбор региональных критериев для определения социально–экономической и экологической стабильности региона
СФ Марова
Реформування управління екологічною безпекою в промисловому регіоні: зб …, 0
3
Формування методологічних основ впровадження принципів сталого розвитку міст та регіонів України
ВВ Марова
Марова СФ, Солоха ДВ, Морева ВВ, Бєлякова ОВ [collective monograph]/КУК …, 2018
22018
Організаційно-економічне забезпечення реалізації механізму управління державними об’єктами інтелектуальної власності
СФ Марова, ВР Нерсесов
Держава та регіони. Серія: Державне управління: наук.-вироб. журн, 102-110, 2017
22017
Участь приватного сектору в капіталі державних установ охорони здоров’я
СФ Марова, СМ Вовк
Молодий вчений, 352, 2017
22017
Metodychni pidkhody do vyznachennja ponjattja «ekologho-ekonomichna systema»: lit oghljad [Methodological approaches to the definitions of «environmental-economic system» concepts]
JV Burykh, SF Marova
Zb. nauk. pracj Donecjkogho derzhuniversytetu upravlinnja [Collection of …, 2014
22014
Analiz metodychnyh pidhodiv do ocinjuvannja stijkosti ekologoekonomichnyh system [Analysis of methodological approaches to the evaluation of ecological sustainability and …
SF Marova, JV Buryh
Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi'vlasnosti 1 (1 …, 2014
22014
Требования к экологическому мониторингу как инструменту государственного управления безопасностью жизнедеятельности
СФ Марова
Сборники конференций НИЦ Социосфера, 171-178, 2014
22014
Методичні підходи до визначення поняття еколого-економічна система: літературний огляд
ЮВ Бурих, СФ Марова
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер …, 2014
22014
Можливості використання резервів енергозбереження в економічному розвитку України
СФ Марова
Економіка та держава, 90-92, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20