Follow
Світлана Іванівна Гречана / Svitlana Hrechana
Світлана Іванівна Гречана / Svitlana Hrechana
ДУ "Інститут економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова НАН України"
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні
Б Кліяненко, С Гречана
Кліяненко, С. Гречана [Tекст]/Економіка України, 48-57, 2008
18*2008
Податкові стимули розвитку підприємств у сучасних умовах
СІ Гречана
Бізнес Інформ, 244-249, 2012
102012
The identification of the Luhansk region and the Region Act’s according to the qualification of their sustainable development in the conditions of the joint forces operation
I Zablodska, S Hrechana, D Zablodska
Problemy Ekorozwoju 15 (1), 2020
92020
Управління бюджетним чинником розвитку міста
СІ Гречана
Вісник Хмельницького національного університету, 211-214, 2010
92010
Міжрегіональне співробітництво як сучасний чинник економічного зростання
СІ Гречана
Економіка та право. Серія : Економіка, 51-56, 2015
8*2015
Synergy in integration development of Ukrainian chemical industry enterprises
A Shevtsova, S Grechanaya
pharmaceuticals 661, 43.8, 2013
82013
Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики
СІ Гречана, КС Грінчук
Бізнес Інформ, 47-52, 2014
72014
Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону
СІ Гречана, ОС Харітонова, ІВ Клюс
Ефективна економіка, 2012
7*2012
Економічний та соціальний розвиток сучасного міста:[монографія]
СІ Гречана
Луганськ: Ноулідж, 2011
72011
Sustainable development management of local territories in the eastern ukraine in conditions of military conflict: Identification criteria
Y Rohozian, S Hrechana, O Kuzmenko, N Derzhak, V Kuchmenko, ...
European Journal of Sustainable Development 9 (3), 425-425, 2020
62020
Соціально-економічний розвиток Донбасу крізь призму сучасності: виклики та можливості
СІ Гречана, ЮС Рогозян
Економіка та право, 49-57, 2018
6*2018
Monitoring as a tool for modernization infrastructure interregional cooperation
S Hrechana, E Boychenko
European Reforms Bulletin 2, 6-11, 2016
52016
Сучасний стан та перспективні напрями модернізації регіональної виробничої інфраструктури
СІ Гречана
Економіка та суспільство, 392-397, 2016
32016
Evaluation background of inter regional cooperation
SI Hrechana
Naukovy’j visny’k Xersons’ kogo derzha vnogo universy’tetu 15 (part 1), 92-96, 2015
3*2015
Сучасні організаційні форми міжрегіонального співробітництва
СІ Гречана, ДВ Заблодська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
32015
Особливості аналізу чинників соціально-економічного розвитку міста
СІ Гречана
Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: сб …, 2009
32009
Деякі проблеми формування регіональних бюджетів
СІ Гречана
Економіка та право, 115-118, 2005
32005
Environmental assessment for results of the local territories positioning
V Ustymenko, I Zablodska, Y Rohozian, N Eremeeva, S Hrechana
E3S Web of Conferences 255, 01043, 2021
22021
Розбудова об’єднаних територіальних громад Луганщини за допомогою інструментів ідентифікації
ІВ Заблодська, СІ Гречана
ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ, 10-18, 2020
22020
Дорожня карта як інструмент стратегічного планування розвитку новоутворених (об’єднаних) територіальних громад
IV Zablodska, SI Hrechana
Стратегія економічного розвитку України 44, 27-39, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20