Світлана Іванівна Гречана / Svitlana Hrechana
Світлана Іванівна Гречана / Svitlana Hrechana
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні
Б Кліяненко, С Гречана
Кліяненко, С. Гречана [Tекст]/Економіка України, 48-57, 2008
152008
Податкові стимули розвитку підприємств у сучасних умовах
СІ Гречана
Бізнес Інформ, 244-249, 2012
102012
Synergy in integration development of Ukrainian chemical industry enterprises
A Shevtsova, S Grechanaya
pharmaceuticals 661, 43.8, 2013
82013
Управління бюджетним чинником розвитку міста
СІ Гречана
Вісник Хмельницького національного університету, 211-214, 2010
82010
Міжрегіональне співробітництво як сучасний чинник економічного зростання
СІ Гречана
Економіка та право. Серія : Економіка, 51-56, 2015
7*2015
Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики
СІ Гречана, КС Грінчук
Бізнес Інформ, 47-52, 2014
72014
Економічний та соціальний розвиток сучасного міста:[монографія]
СІ Гречана
Луганськ: Ноулідж, 2011
72011
Monitoring as a tool for modernization infrastructure interregional cooperation
S Hrechana, E Boychenko
European Reforms Bulletin 2, 6-11, 2016
62016
Sustainable Development Management of Local Territories in the Eastern Ukraine in Conditions of Military Conflict: Identification Criteria
Y Rohozian, S Hrechana, O Kuzmenko, N Derzhak, V Kuchmenko, ...
European Journal of Sustainable Development 9 (3), 425-425, 2020
32020
The Identification of the Luhansk Region and the Region Act’s According to the Qualification of Their Sustainable Development in the Conditions of the Joint Forces Operation
I Zablodska, S Hrechana, D Zablodska
Problemy Ekorozwoju 15 (1), 2020
32020
Соціально-економічний розвиток Донбасу крізь призму сучасності: виклики та можливості
СІ Гречана, ЮС Рогозян
Економіка та право, 49-57, 2018
32018
Особливості аналізу чинників соціально-економічного розвитку міста
СІ Гречана
Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: сб …, 2009
32009
Сучасний стан та перспективні напрями модернізації регіональної виробничої інфраструктури
СІ Гречана
Економіка та суспільство, 392-397, 2016
22016
Сучасні організаційні форми міжрегіонального співробітництва
СІ Гречана, ДВ Заблодська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
22015
Оцінка передумов розвитку міжрегіонального співробітництва
СІ Гречана
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
22015
Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону
СІ Гречана, ОС Харітонова, ІВ Клюс
Ефективна економіка, 2012
22012
Чинники формування доходів місцевих бюджетів
БТ Кліяненко, СІ Гречана
Економіка та право, 13-17, 2006
22006
Деякі проблеми формування регіональних бюджетів
СІ Гречана
Економіка та право, 115-118, 2005
22005
Дорожня карта як інструмент стратегічного планування розвитку новоутворених (об’єднаних) територіальних громад
ІВ Заблодська, ИВ Заблодская, СІ Гречана, СИ Гречаная
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
12019
КАРТОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ ОБ`ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
СІ Гречана, ЮС Рогозян
Економіка України, 65-73, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20