Світлана Іванівна Гречана / Svitlana Hrechana
Світлана Іванівна Гречана / Svitlana Hrechana
Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні
Б Кліяненко, С Гречана
Економіка України, 48-57, 2008
17*2008
Податкові стимули розвитку підприємств у сучасних умовах
СІ Гречана
Бізнес Інформ, 244-249, 2012
102012
Управління бюджетним чинником розвитку міста
СІ Гречана
Вісник Хмельницького національного університету, 211-214, 2010
92010
Synergy in integration development of Ukrainian chemical industry enterprises
A Shevtsova, S Grechanaya
pharmaceuticals 661, 43.8, 2013
82013
Міжрегіональне співробітництво як сучасний чинник економічного зростання
СІ Гречана
Економіка та право. Серія : Економіка, 51-56, 2015
7*2015
Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики
СІ Гречана, КС Грінчук
Бізнес Інформ, 47-52, 2014
72014
Економічний та соціальний розвиток сучасного міста:[монографія]
СІ Гречана
Луганськ: Ноулідж, 2011
72011
Monitoring as a tool for modernization infrastructure interregional cooperation
S Hrechana, E Boychenko
European Reforms Bulletin 2, 6-11, 2016
62016
Соціально-економічний розвиток Донбасу крізь призму сучасності: виклики та можливості
СІ Гречана, ЮС Рогозян
Економіка та право, 49-57, 2018
4*2018
Дослідження диспропорцій у розвитку економіки регіону
СІ Гречана, ОС Харітонова, ІВ Клюс
Ефективна економіка, 2012
4*2012
Sustainable development management of local territories in the eastern ukraine in conditions of military conflict: Identification criteria
Y Rohozian, S Hrechana, O Kuzmenko, N Derzhak, V Kuchmenko, ...
European Journal of Sustainable Development 9 (3), 425-425, 2020
32020
The Identification of the Luhansk Region and the Region Act’s According to the Qualification of Their Sustainable Development in the Conditions of the Joint Forces Operation
I Zablodska, S Hrechana, D Zablodska
Problemy Ekorozwoju 15 (1), 2020
32020
Evaluation background of inter regional cooperation
SI Hrechana
Naukovy’j visny’k Xersons’ kogo derzha vnogo universy’tetu 15 (part 1), 92-96, 2015
32015
Interregional cooperation as upto-date factor of economic growth
SI Hrechana
Ekonomika ta pravo 3, 51-56, 2015
32015
Особливості аналізу чинників соціально-економічного розвитку міста
СІ Гречана
Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования: сб …, 2009
32009
Сучасний стан та перспективні напрями модернізації регіональної виробничої інфраструктури
СІ Гречана
Економіка та суспільство, 392-397, 2016
22016
Сучасні організаційні форми міжрегіонального співробітництва
СІ Гречана, ДВ Заблодська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
22015
Оцінка передумов розвитку міжрегіонального співробітництва
СІ Гречана
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
22015
Чинники формування доходів місцевих бюджетів
БТ Кліяненко, СІ Гречана
Економіка та право, 13-17, 2006
22006
Деякі проблеми формування регіональних бюджетів
СІ Гречана
Економіка та право, 115-118, 2005
22005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20