Неперервна професійна освіта: теорія і практика
Неперервна професійна освіта: теорія і практика
Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд імені Антона Мааренка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип 1 (2), 2001
1812001
Неперервна освіта як основа соціального поступу
ІА Зязюн
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 15-23, 2001
802001
Теоретико-методологічні проблеми і перспективи розвитку досліджень з неперервної професійної освіти
НГ Ничкало
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць: У 2 …, 2001
762001
Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект
S Sysoieva
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 78-87, 2003
662003
Моделювання навчального процесу як педагогічна проблема
ВВ Ягупов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 28-37, 2003
502003
Творчий розвиток особистості в процесі неперервної професійної освіти
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр.//За ред. ІА …, 2001
492001
Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 4, 69-79, 2002
412002
Інформаційно-телекомунікаційні технології в підготовці майбутнього фахівця
РС Гуревич
Неперервна професійна освіта: теорія і практика–К, 61-68, 2002
402002
Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту
I Sokolova
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 8-16, 2004
322004
Меморандум Європейської комісії «Навчання протягом усього життя»
С Квятковський
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал …, 2002
282002
Проблема підготовки майбутніх економістів до управлінської діяльності
Н Волкова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2002.–Вип. І (5).–С, 93-101, 2002
282002
Сучасне наукове бачення неперервної професійної освіти: стратегія розвитку в масштабах геополітичних регіонів
ТМ Десятов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 2, 9-23, 2002
272002
Створення і впровадження електронних навчальних засобів: теоретичний аналіз проблеми (Частина I)
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта.-2006.-Вип, 1-2, 2006
262006
Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець ХІХ–ХХ ст.): дис.... доктора пед наук: 13.00. 04–теорія та методика професійної освіти/Абашкіна Неллі Володимирівна
НВ Абашкіна
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип. ІІ.–C, 280-285, 1998
251998
Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України «Про вищу освіту»
S Sysoіeva
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-14, 2015
222015
Методологічні аспекти організації самостійної пізнавальної діяльності студентів
ММ Солдатенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал …, 2002
212002
Неперервна освіта для ціложиттєвого розвитку особистості людини: історико-педагогічний аспект
Л Сігаєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 146-158, 2008
192008
Методологія як важливий складник наукового дослідження в педагогіці
СУ Гончаренко, В Кушнір
Неперервна проф. освіта: теорія і практика 4, 15-22, 2002
192002
Самостійна пізнавальна діяльність як фактор професійного становлення
М Солдатенко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2001.–Вип 2, 54-66, 2001
182001
Вектор розвитку особистості у постіндустріальному суспільстві
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал …, 2001
182001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20