Николай Козьминых | Nikolay Kozminykh
Николай Козьминых | Nikolay Kozminykh
Національний університет "Одеська морська академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене onma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія науковіх досліджень
ВА Голіков, МА Козьміних, ОА Онищенко
Одеська національна морська академія, 2014
6*2014
Структурная модель судовой холодильной установки
ОАО Д.И. Василец, В.Н. Букарос, А.Ю. Букарос, Н.А. Козьминых
Морские интеллектуальные технологии (Web of science) 4 (4(42)), 229-235, 2018
5*2018
Анализ методов моделирования систем кондиционирования судовых помещений
N Kozminyih, O Onishchenko, D Vasylets
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
52017
Анализ последствий и критичности отказов установок повторного сжижения газов судов-метановозов
ИВ Чепалис, НА Козьминых
Технические газы, 38-42, 2014
52014
Поторное сжижение газов как метод стабилизации давления в грузовых танках метановозов
ИВ Чепалис, НА Козьминых
Судовые энергетические установки, 41-47, 2014
42014
Использование метода электротепловых аналогий при моделировании процессов в судовой холодильной установке
ООА Василец Дмитрий Иванович, Козьминых Николай Анатольевич, Налева Галина ...
Морские интеллектуальные технологии 1 (3 (41)), 214 - 221, 2018
3*2018
Удосконалення суднових систем вентиляції та комфортного і технологічного кондиціонування повітря
ОВС Козьміних М.А.
Вчені записки таврійського національного університету імені В.І …, 2020
1*2020
Методы оценки надежности судовых холодильных установок в процессе эксплуатации
АДВ Козьминых Н.А.
Судовые энергетические установки, 68-72, 2011
12011
Features of LNG vapor treatment on a gas carrier
ZVA Kozminykh M.A.
Вчені записки таврійського національного університету імені В.І …, 2021
2021
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ МОРСЬКИХ ТА НАЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОМПЛЕКСІВ
ОАО А. Ю. Букарос, В. В. Будашко, М. А. Козьминых, О. М. Мазур
XI Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО …, 2020
2020
Визначення оптимального режиму роботи повітроохолоджувачів суднових холодильних установок
ВДІ Козьміних Микола Анатолійович
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2020
2020
Особливості функціонування, розрахунку та проектування суднових систем комфортного кондиціонування повітря
ООА Василець Д.І., Козьміних М.А., Мацкевич В.С.
East European Scientific Jornal 3 (8 (60)), 33-38, 2020
2020
Розділення бінарної суміші метан-азот в умовах судовой системи газопідготовки
КМА Чепаліс Іван Васильович
"Морський та річковий флот: експлуатація і ремонт" 1, 70-73, 2019
2019
Analysis of construction features of gasfueled vessel’s storage tanks.
KMA Kaluga O.O.
НТЗ “СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ”, 89-95, 2019
2019
Особливості обробки пари ЗПГ на газовозах з мембранним типом танків
КМА Задорожний В.А.
НТЗ “СУДНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ”, 43-55, 2019
2019
Суднові системи кондіювання повітря та їх технічна експлуатація
ВДІ Козьміних М.А., Ольшамовський В.С.
2019
Система стабилизации температуры воздуха в судовом кондиционируемом помещении
ООА Василец Д.И., Козьминых Н.А., НалеваГ.И.
Вісник СхідноукраЇнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
2019
Констуктивні та експлуатаційні особливості пропульсивного комплексу LNG танкерів з газопаливним обладнанням
КМА Тетенко В.Ю.
НТЗ Суднові енергетичні установки, 169-177, 2019
2019
Аналіз ефективності застосування сучасних холодильних агентів в транспортних холодильних установках
ОВС Галян І.С.,Козьміних М.А.
НТЗ Суднові енергетичні установки, 61-75, 2019
2019
ПРОБЛЕМЫ ГАЗОПОДАЧИ В СУДОВЫХ МАЛООБОРОТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
ИВ Чепалис, ДА Бадынюк, НА Козьминых
Технические газы 18 (1), 44-48, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20