Лілія Гончар (Liliia Honchar)
Лілія Гончар (Liliia Honchar)
Київський національний університет культури і мистецтв, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функціональне спрямування культурно-розважальної діяльності вітчизняних ресторанів
Л Гончар
Вісник Маріупольського державного університету Серія: Філософія …, 2015
32015
REPUTATIONAL CAPITAL AS A BASIS FOR THE ECONOMIC GROWTH OF ENTERPRISES IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
L Batchenko, L Honchar
Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації: наук. зб. Вип. 2/М-во освіти …, 2018
22018
Funktsionalne spryamuvannya kulturno-rozvazhalnoyi diyalnosti vitchyznyanykh restoraniv [Functional direction of cultural and entertainment activities of domestic restaurants]
LO Honchar
Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Filosofiya …, 2015
22015
Особливості формування адаптивної методологічної моделі управління змінами у сфері готельно-ресторанного бізнесу
ЛВ Батченко, ЛО Гончар
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 33-38, 2018
12018
Репутаційний капітал як основа економічного зростання підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу
ЛВ Батченко, ЛА Гончар
Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 64-80, 2018
12018
Проблемні аспекти менеджменту та менеджмент-освіти в умовах ринкових змін
V Rusavska, L Batchenko, L Honchar
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2018
12018
A Value-Oriented Polyparadigmal Approach To The Development Of Management Education In The Conditions Of Transformation Change
L Batchenko, M Dielini, L Honchar
Baltic Journal of Economic Studies 6 (5), 42-53, 2020
2020
RELEVANT TRENDS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE: International Scientific Conference
T Aleksandrovych, M Malynka, Y Antypin, O Venhlovska, K Halatsyn, ...
2020
CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF TRAINING BUSINESS SPECIALISTS OF THE HOSPITALITY INDUSTRY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE
L Batchenko, L Honchar
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
ЛВ Батченко, ЛО Гончар, АО Беляк
Підприємництво і торгівля, 13-20, 2020
2020
Integrative-Innovative Model of Socio-Cultural Activities Managers Training: a Conceptual and Analytical View
V Rusavska, L Batchenko, L Honchar, A Svechkina
Socio-Cultural Management Journal 3 (2), 75-106, 2020
2020
Формування стратегічних альтернатив організаційно-економічного розвитку підприємств соціокультурної сфери
L Batchenko, L Honchar, I Blyzniuk
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2019
2019
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід/Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції.–Львів, 2019.–307 с. Матеріали наукової конференції охоплюють …
ЛС Безручко, ІГ Пандяк
2019
BUSINESS REPUTATION IN BUSINESS PRACTICE: ECONOMIC CONTENT AND EVALUATION
L Batchenko, L Honchar
Social and legal aspects of the development of civil society institutions …, 2019
2019
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
LV Batchenko, LO Honchar
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 22-33, 2019
2019
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕΓУЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У СφЕРІ ПОСЛУΓ
LV Batchenko, LO Honchar
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 37-152, 2018
2018
SWOT-АНАЛІЗ РИНКУ ПОСЛУΓ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН
LO Honchar
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 22-92, 2018
2018
РУСАВСЬКА Валентина Андріївна
ЛВ БАТЧЕНКО
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2018
2018
Розвиток управління змінами у сфері послуг: еволюційний аспект
Л Гончар
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління …, 2017
2017
Формування кадрової політики підприємства
Л Гончар, І Головатий
Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтетнет-конференції …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20