Подписаться
Суслова Наталія Іванівна
Суслова Наталія Іванівна
завідувач кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин, кандидат ветеринарних наук, доцент ДДАЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клінічна діагностика хвороб тварин
ВІ Левченко, ВВ Влізло, ІП Кондрахін, ВІ Головаха, ДВ Морозенко, ...
Білоцерківський НАУ, 2017
142017
Динаміка вмісту фосфоліпідів крові у худоби сірої української породи на різних етапах постнатального онтогенезу за різних систем утримання
НІ Суслова, ТЛ Спіцина
Науковий вісник ветеринарної медицини, 248, 2014
22014
GaseousmetabolisminanimalsgrayUkrainiancattleregardlessofageand systemmaintenance
NІ Suslova
ScientificBulletinofLvivNationalAcademyofVeterinaryMedicine 7 (1), 219-222, 2005
22005
Профілактична ефективність кормової добавки рослинного походження
ПП Антоненко, НІ Суслова, ВГ Єфімов, КЕ Приварніков
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2014
12014
Профілактика стресів у свиней та підвищення їх продуктивності за впливу фітопрепаратів
ПП Антоненко, ОВ Семьонов, НІ Суслова, ВІ Халак
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2013
12013
Фитотерапия и профилактика желудочно-кишечных заболеваний телят
ПП Антоненко, НИ Суслова, НВ Черный, ТМ Игнатьева, ВА Постоенко
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ИХ …, 2012
12012
Профілактика аліментарної остеодистрофії корів
ПВО Суслова Н.І., Антоненко П.П.
Тваринництво України., 19-22, 2011
1*2011
Вплив систем утримання сухостійних корів на резистентність новонароджених телят та їх стійкість до шлунково–кишкових захворювань
НІ Суслова, ВГ Грибан
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Фізіологічний стан новонароджених телят та їх стійкість до захворювань
НІ Суслова, ММ Шкваря
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Функціональний стан молочної залози корів за впливу мікроелементів в умовах техногенного забруднення
ММ Шкваря, ОВ СЕМЬОНОВ, НІ СУСЛОВА, ВГ ГРИБАН
Редакційна колегія, 150, 2010
12010
Біохімічні показники крові мурчаків за атеросклерозу на фоні застосування препаратів рослинного походження «Кардіофіл» та «Фітохол»
PP Antonenko, NI Suslova, NM Shulzhenko, OV Semyonov, MM Shkvaria, ...
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 5-11, 2019
2019
Особливості діагностики та лікування гострої ниркової недостатності у собак
NI Suslova, NM Shulzhenko, OV Semyonov, MM Shkvaria, EA Panasenko, ...
Theoretical and Applied Veterinary Medicine 6 (2), 72-78, 2018
2018
Ефективність проведення комплексних превентивних заходів за шлунково-кишкової патології у телят
СОЮ Суслова Н.І., Антоненко П.П., Макєєва Н.С.
Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного універси …, 2015
2015
Діагностика та комплексна терапія телят за катаральної бронхоневмонії
УЛГ Суслова Н.І.
Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного …, 2015
2015
Лікарські рослини у тваринництві
Суслова Н.І., Антогненко П.П., Постоєнко В.О., Арделян В.М.
«ОЛДИ плюс» м. Херсон, 2014
2014
Гематологічні показники крові у спортивних коней за впливу кормової фітодобавки «фітохол»
АПП Сулова Н.І.
Збірник наукових праць ХДЗВА, 421- 424., 2014
2014
Ефективність використання пробіотикотерапії для зміцнення імунітету у телят сірої української породи
АПП Сулова Н.І.
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 75-79, 2013
2013
Сумісна дія фітопрепарату «Гастроациду», антибіотику, вітамінного засобу у собак хворих та перехворілих на гостроентерит
АПП Суслова Н.І., Приварніков К.І.
Збірник наукових праць ХДЗВА, 61-63., 2013
2013
Ефективність лікування та профілактики гіпогалактії та агалактії свиноматок за впливу «Тіролакту».
ЧМВ Суслова Н.І., Антоненко П.П., Високос М.П.
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: зб. наук. праць.Харків, 196-198, 2012
2012
Динаміка вмісту фосфоліпідів у крові різних вікових груп сірої української худоби за впливу факторів навколишнього середовища
АПП Суслова Н.І.
Вісник Житомирського нац. агроеколог. ун-ту: наук.-теорет. зб. – Житомир …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20