Віктор Мельник
Віктор Мельник
професор, доктор біологічних наук
Verified email at nbg.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
редкие виды флоры равнинных лесов украины
в.и. мельник
802000
Экономика предприятия: учебное пособие
ВИ Мельник, АН Шумская
ХНЭУ, 2013
522013
Острівні ялинники Українського Полісся
ВІ Мельник
К.: Наук. думка, 1-103, 1993
251993
Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні
ВІ Мельник, МІ Парубок
К.: Фітосоціоцентр, 45-50, 2004
232004
ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ.РОСЛИНИЙ СВІТ
ПЯП Дідуха
Київ Глобалконсалтинг, 2009
22*2009
History, genetic differentiation and conservation strategies for disjunct populations of Sibiraea species from Southeastern Europe and Asia
D Ballian, T Grebenc, G Božič, V Melnik, T Wraber, H Kraigher
Conservation Genetics 7 (6), 895-907, 2006
172006
Букові ліси Подільської височини
ВІ Мельник, ОМ Корінько
К.: Фітосоціоцентр, 2005
122005
Перспективні напрямки підвищення рівня економічної безпеки підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс]
ВІ Мельник, ГМ Шумська
I Междунар. научно-практ. конф.Проблемы формирования новой экономики ХХI…, 2008
102008
Редкие виды растений в лесных культурфитоценозах Украины и Венгрии
мельник
ботанический журнал 78 (10), 1993
101993
Distribution and plant communities of Daphne cneorum and Daphne sophia in Ukraine
V Melnik
Thaiszia 6 (1), 2, 1996
81996
Экстразональная степная растительность Волынской возвышенности
мельник
81993
goodyera repens
мельник
ботанический журнал 76 (10), 1402 -1408, 1991
8*1991
Особливості поширення центральноєвропейських видів флори Волинського Полісся
ВІ Мельник
Укр. ботан. журн.—1986.—4 3, 44-47, 1986
81986
Сад Волинських Афін
ВІ Мельник
Ботанічна наука та освіта у Волинській гімназії—Кременецькому ліцеї (1806…, 2008
72008
Географічне поширення та умови місцезростань Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl.(= Carlina acanthifolia All.) на Волинській височині
ВІ Мельник, ВО Володимирець, ІІ Кузьмішина
Вісн. Нац. науково-при род ничого музею. Сер. ботанічна. Ч 2, 2005-2007, 2007
72007
Рідкісні лісові угруповання Кременецьких гір
ВІ Мельник, МІ Парубок, СО Глінська
Інтродукція рослин, 26-31, 2006
72006
Нові місцезнаходженя рідкісних видів флори Волинського Полісся
ВІ Мельник, ОР Баранський
Український ботанічний журнал, 333-339, 2006
72006
ПЕРЕГРИМ ММ Червона книга Луганської області. Судинні рослини
ВР Маслова, ЛІ Лесняк, ВІ Мельник
Луганськ: Знання 280, 2003
72003
Лучні степи Лісостепу України. Ботаніко-географічний нарис
ВІ Мельник
Вісті Біосферного заповідника „Асканія Нова 3, 7-17, 2001
72001
fritillaria meleagris
мельник
ботанический журнал 84 (8), 81 -86, 1999
7*1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20