Підписатись
Віктор Мельник
Віктор Мельник
професор, доктор біологічних наук
Підтверджена електронна адреса в nbg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
редкие виды флоры равнинных лесов украины
в.и. мельник
103*2000
«Червона книга України. Рослинний світ».
Київ глобалконсалтинг, 2009
32*2009
Острівні ялинники Українського Полісся
ВІ Мельник
К.: Наук. думка, 1-103, 1993
311993
Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні
ВІ Мельник, МІ Парубок
К.: Фітосоціоцентр, 45-50, 2004
282004
Bulbocodium versicolor (Melanthiaceae)—редкий вид флоры Европы (географическое распространение, условия местообитаний и структура популяций)
ВИ Мельник, ВВ Гриценко, ДЮ Шевченко, СЯ Диденко
К.: Фитосоциоцентр, 2007
222007
Букові ліси Подільської височини
ВІ Мельник, ОМ Корінько
К.: Фітосоціоцентр, 2005
202005
History, genetic differentiation and conservation strategies for disjunct populations of Sibiraea species from Southeastern Europe and Asia
D Ballian, T Grebenc, G Božič, V Melnik, T Wraber, H Kraigher
Conservation Genetics 7, 895-907, 2006
192006
Флористичні знахідки на Житомирському Поліссі
ВІ Мельник, ОР Баранський, ВТ Харчишин, ІВ Хом’як, ВС Корнійчук
Інтродукція рослин, 3-3, 2009
152009
Охрана редких видов растений ex situ
ВИ Мельник
Интродукция и акклиматизация растений, 14-16, 1991
131991
Географічне поширення та умови місцезростань Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl.(= Carlina acanthifolia All.) на Волинській височині
ВІ Мельник, ВО Володимирець, ІІ Кузьмішина
Вісн. Нац. науково-при род ничого музею. Сер. ботанічна. Ч 2, 2005-2007, 2007
112007
Червона книга Лугансько¿ області. Судинні рослини: Монографія
ВР Маслова, ЛІ Лесняк, ВІ Мельник, ММ Перегрим
Луганськ: Знання, 2003
112003
Нові відомості про степову рослинність Волинської височини
ВІ Мельник, МІ Парубок, РІ Савчук
Укр. фітоценол. зб.—1999.—Вип 1 (2), 12-13, 1999
101999
Distribution and plant communities of Daphne cneorum and Daphne sophia in Ukraine
V Melnik
Thaiszia 6 (1), 2, 1996
101996
Редкие виды растений в лесных культурфитоценозах Украины и Венгрии
мельник
ботанический журнал 78 (10), 1993
101993
Распространение и структура популяций Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) на Украине
ТЛ Андриенко, ВИ Мельник, ЛА Якушина
Ботан. журн.—1992.—77, 101-107, 1992
101992
goodyera repens (Orchidaceae) на Украине
мельник
ботанический журнал 76 (10), 1402 -1408, 1991
101991
Популяції Leucoum Vernum L.(Amaryllidaceae) на східній межі ареалу
ВІ Мельник, В Батонченко, С Діденко
9*2010
Нові місцезнаходженя рідкісних видів флори Волинського Полісся
ВІ Мельник, ОР Баранський
Український ботанічний журнал, 333-339, 2006
92006
Экстразональная степная растительность Волынской возвышенности
мельник
91993
Флористичні знахідки на Українському Поліссі
ВІ Мельник
Укр. ботан. журн 45 (6), 73-75, 1988
91988
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20