Галина Берегова / Halyna Berehova / Galina Beregova
Галина Берегова / Halyna Berehova / Galina Beregova
ХДАУ, кафедра професійної освіти
Verified email at ksau.kherson.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська мова (за професійним спрямуванням)
ГД Берегова
Херсон: Олді-плюс, 2011
29*2011
Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок
ГД Берегова
ХДУ, 2003
282003
Освітньо-виховний потенціал філософських знань у системі вищої аграрної освіти в Україні \ Osvitno-vyxovnyj potencial filosofskyx znan u systemi vyshhoyi agrarnoyi osvity v …
ГД Берегова
Херсон: Айлант, 2012
202012
Пошуки нових філософсько-освітніх парадигм у контексті освітньої кризи
ГД Берегова
Культура і сучасність, С. 3-8, 2013
112013
Освiтньо-виховний потенцiал фiлософських знань у системi вищої аграрної освiти в Українi: Монографiя
ГД Берегова
102012
Актуальність філософських досліджень у системі вищої освіти України
ГД Берегова
Наукові записки. Серія «Філософія», С. 133-138, 2013
82013
Ціннісні орієнтації у новому світогляді сучасної особистості
ГД Берегова
Культура і сучасність, С. 3-9, 2013
8*2013
Формування комунікативної компетенції студентів-аграрників
ГД Берегова
Педагогічні науки, С.243-249, 2002
62002
The Philosophy of Unity and Development of Harmony as an Option of the Anthrocosmic World View
H Berehova
Philosophy and Cosmology 18, p. 104-111, 2017
52017
Philosophy of education: Pragmatism-Instrumentalism concept of forming the future Human in higher education
B Galina
Future Human Image, 2016
52016
PHILOSOPHY OF EDUCATION: PRAGMATISM-INSTRUMENTALISM CONCEPT OF FORMING THE FUTURE HUMAN IN HIGHER EDUCATION
G Beregova
FUTURE HUMAN IMAGEAN INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY PSYCHOLOGY AND …, 2016
5*2016
Значущість філософії освіти в історичному контексті
ГД Берегова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, С. 251-262, 2016
52016
Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь
ГД Берегова
Вісник національного технічного університету України «Київський …, 2013
52013
Зміна морального статусу особистості в постмодерному просторі
ГД Берегова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 13-16, 2012
42012
Українська соціологія сьогодні
ГД Берегова
Соціологія: Частина І. Історія соціології., 285-298, 2011
4*2011
Соціологія: Частина І. Історія соціології
ГД Берегова
Херсон: Айлант, 2011
42011
Імітаційні методи формування умінь і навичок професійного спілкування студентів-аграріїв
ГД Берегова
«Південний архів», С.122-126, 1998
41998
Екофілософія як галузь філософського знання
Г Берегова
Лабіринти реальності: зб.нак.праць / за заг.ред.д.філос.н. Журби М.А., С. 4-6, 2017
32017
Гілозоїзм і слов’янська міфологія
ГД Берегова
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії», С. 78-88, 2012
32012
Philosophy of Education: Main Methodological Vectors of Moulding the Person of the Future in Higher Education
G Berehova
Future Human Image 8, 14-29, 2017
2*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20