Follow
Галина Берегова / Halyna Berehova / Galina Beregova
Галина Берегова / Halyna Berehova / Galina Beregova
МКУ, кафедра журналістики та філології
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Освітньо-виховний потенціал філософських знань у системі вищої аграрної освіти в Україні \ Osvitno-vyxovnyj potencial filosofskyx znan u systemi vyshhoyi agrarnoyi osvity v …
ГД Берегова
Херсон: Айлант, 2012
272012
Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок
ГД Берегова
ХДУ, 2003
272003
Українська мова (за професійним спрямуванням)
ГД Берегова
Херсон: Олді-плюс, 2011
22*2011
Актуальність філософських досліджень у системі вищої освіти України
ГД Берегова
Наукові записки. Серія «Філософія», С. 133-138, 2013
102013
Ціннісні орієнтації у новому світогляді сучасної особистості
ГД Берегова
Культура і сучасність, С. 3-9, 2013
102013
Пошуки нових філософсько-освітніх парадигм у контексті освітньої кризи
ГД Берегова
Культура і сучасність, С. 3-8, 2013
10*2013
Освiтньо-виховний потенцiал фiлософських знань у системi вищої аграрної освiти в Українi: Монографiя
ГД Берегова
102012
Значущість філософії освіти в історичному контексті
ГД Берегова
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, С. 251-262, 2016
82016
Взаємоперетин філософії освіти й виховання у теоретичній реконструкції форм і способів спілкування поколінь
ГД Берегова
Вісник національного технічного університету України «Київський …, 2013
72013
The Philosophy of Unity and Development of Harmony as an Option of the Anthrocosmic World View
H Berehova
Philosophy and Cosmology 18, p. 104-111, 2017
6*2017
Формування комунікативної компетенції студентів-аграрників
ГД Берегова
Педагогічні науки, С.243-249, 2002
62002
Philosophy of education: Pragmatism-Instrumentalism concept of forming the future Human in higher education
B Galina
Future Human Image, 31-45, 2016
52016
PHILOSOPHY OF EDUCATION: PRAGMATISM-INSTRUMENTALISM CONCEPT OF FORMING THE FUTURE HUMAN IN HIGHER EDUCATION
G Beregova
FUTURE HUMAN IMAGEAN INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY PSYCHOLOGY AND …, 2016
5*2016
Зміна морального статусу особистості в постмодерному просторі
ГД Берегова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 13-16, 2012
52012
Імітаційні методи формування умінь і навичок професійного спілкування студентів-аграріїв
ГД Берегова
«Південний архів», С.122-126, 1998
51998
Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі
Б Галина
Future Human Image, с. 31-45, 2016
42016
Українська соціологія сьогодні
ГД Берегова
Соціологія: Частина І. Історія соціології., 285-298, 2011
4*2011
Соціологія: Частина І. Історія соціології
ГД Берегова
Херсон: Айлант, 2011
42011
Екофілософія як галузь філософського знання
Г Берегова
Лабіринти реальності: зб.нак.праць / за заг.ред.д.філос.н. Журби М.А., С. 4-6, 2017
32017
Гілозоїзм і слов’янська міфологія
ГД Берегова
«Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії», С. 78-88, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20