Підписатись
Наталя Березовська-Савчук
Наталя Березовська-Савчук
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синтаксичні засоби вираження емоції смуток (на матеріалі лірики Ліни Костенко)
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
62017
Mobile technologies providing educational activity during classes
S Malchenko, M Tsarynnyk, V Poliarenko, N Berezovska-Savchuk, S Liu
Journal of Physics: Conference Series 1946 (1), 012010, 2021
32021
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові: монографія
НА Березовська-Савчук
ФОП Маринченко СВ, 2016
32016
Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
32015
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»
НА Березовська-Савчук
Кривий Ріг: Друкарня С. Г. Щербенка, 2013
32013
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»
НА Березовська-Савчук
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013
32013
Лексика мовної репрезентації емоції смутку (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко)
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2018
22018
Slavic paremiology as a linguistic science: traditional and contemporary trends
N Sharmanova, O Chaika, N Berezovska-Savchuk, V Denysiuk
Atlantis Press 557, 8-19, 2021
12021
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування
Н Березовська-Савчук, Л Цоуфал
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
12019
Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення
ЖВ Колоїз, НА Березовська-Савчук
ФОП Маринченко СВ, 2019
12019
Концепція опису синтаксичної теорії у працях Івана Огієнка
НА Березовська-Савчук
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Філологічна, 25-30, 2017
12017
Структурні особливості паремій із предикатами стану в українській мові
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
12015
До питання семантичної типології предикатів стану
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2013
12013
Концепт «родина» у візуальній соціальній рекламі
ЛА Білоконенко, НА Березовська-Савчук
Philological sciences and translation studies: European potential, 259-263, 2021
2021
Homonymy and synonymy of prefix morphemes in Ukrainian and English
LA Bilokonenko, NA Berezovska-Savchuk
Philological sciences, intercultural communication and translation studies …, 2021
2021
Організація мовної підготовки студентів-іноземців в умовах дистанційного навчання
Н Березовська-Савчук, Л Цоуфал
Фахові мови й новітні підходи до їх викладання, 23-25, 2021
2021
Імплементація стратегії академічної доброчесності в Криворізькому державному педагогічному університеті
Н Березовська-Савчук
Академічна доброчесність: виклики сучасності : зб. наук. есе / Польсько …, 2020
2020
Генеза теорії присудка та проблема зв’язки у східнослов’янському мовознавстві
НА Березовська-Савчук, ОІ Леута
VІ Міжнародна наукова конференція “Українська мова серед інших слов’янських …, 2020
2020
Семантика політичного сленгу в мас-медійному дискурсі
Н Березовська-Савчук
Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: IХ Міжнародна …, 2019
2019
Специфіка організації семантичної категорії стану в українській мові
НА Березовська-Савчук
ББК 81.41 Л 43, 11, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20