Кафедра політичної історії
Кафедра політичної історії
ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", факультет економіки АПК
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х–90-х років ХІХ ст.)
ОМ Обметко
–К, 2002
162002
Національні інтереси США у постбіполярному світі
ІД Дудко
К.: КНЕУ, 138, 2003
142003
Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності/Ірина Дудко
ІД Дудко
Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007
92007
Статистичні аспекти оцінювання прямих іноземних інвестицій в Україну
ТВ Погорєлова, ТС Корольова, ТВ Погорелова, ТС Королева
Одеський національний економічний університет, 2012
62012
Сучасні українсько-китайські відносини: історія становлення та розвитку
ІС Погорєлова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2010
62010
Конгрес в системі зовнішньополітичного механізму США: тенденції постбіполярних часів
ІД Дудко, ИД Дудко
МЗС України, Дипломатична академія України при МЗС України, 2011
52011
Критерії і механізми забезпечення міжнародно-політичних інтересів США в нестаціонарній системі міжнародних відносин
ІД Дудко
К.: Інформаційно–видавничий центр «Знання» України, 2008
52008
Стратегічна парадигма США на початку 2010-х рр.: дилема підходів і шляхів реалізації
ІД Дудко, ИД Дудко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
42012
Рада національної безпеки в системі зовнішньої політики США
І Дудко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
32006
Формування багатополюсного світу в умовах постбіполярності: прогнози і реалії сучасних міжнародних відносин
І Дудко
Сучасна українська політи ка. Політики і політологи про неї.–Вип 5, 350-360, 0
3
Китай в політиці США: до питання про стратегічні орієнтири адміністрації Б. Обами
ІД Дудко, ИД Дудко, ІС Погорєлова, ИС Погорелова
Дипломатична Академія України при МЗС України, 2016
22016
Шляхи зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва зерна
АО Боровська, ІС Погорєлова, КВ Юхимець
Агросвіт, 86-88, 2011
22011
Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ–ХХІ ст.: навч. посіб.
ВФ Салабай, ІД Дудко, МП Чуб, МВ Борисенко
К.: КНЕУ, 2006
22006
CША як стратегічний партнер України: очікування чи реальність?(до питання про допомогу Україні в умовах агресії РФ)
І ДУДКО
United States of America in the modern world: politics, economics, law …, 0
2
КОНГРЕС vs Д. ТРАМП (до питання про автономність президента у сфері зовнішньої політики США)
ІД Дудко, ИД Дудко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Євроатлантичні інтеграційні орієнтири громадянського суспільства України: від програми до ціннісних пріоритетів
ІД Дудко, ИД Дудко
Дипломатична Академія України при МЗС України, 2015
12015
Державна фіскальна політика у стародавньому Єгипті
ПВ Сацький
Історико-політичні студії, 67-74, 2014
12014
Нормотворчість повітових земств українських губерній у сфері забезпечення боротьби з епідемічними захворюваннями (друга половина XIX–початок XX ст.)
ВВ Орленко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
12014
Зовнішня політика адміністрації Б. Обами щодо корейських держав
ІС Погорєлова
Актуальні проблеми міжнародних відносин, 21-27, 2012
12012
Сучасна система міжнародних відносин: методологічні виміри аналізу
ІД Дудко, ИД Дудко
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20