Подписаться
Olga Mekhed
Olga Mekhed
T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium"
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The influence of the teacher’s social and pedagogical activities on the health-promoting competence of youth
&amp Nosko, M., Mekhed, O., Ryabchenko, S., Ivantsova, O., Denysovets, I ...
International Journal of Applied Exercise Physiology 9 (9), 18-28, 2020
132020
Накопление гербицидов группы 2, 4-Д в организме карпа разного возраста
ОБ Мехед
Гидробиологический журнал, 2008
132008
Аналіз факторів, що впливають на формування здорового способу життя молоді
ОБ Мехед, СВ Рябченко, ГІ Жара
Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка …, 2019
122019
Psychological and pedagogical determinants of the students’ healthy lifestyle formation by means of health and fitness activities
V Griban, G., Myroshnychenko, M., Tkachenko, P., Krasnov, V., Karpiuk, R ...
Wiadomości Lekarskie, 1074-1078, 2021
62021
Влияние гербицидов различной химической структуры на углеводный обмен в организме карпа
АО Жиденко, К Бібчук, ОБ Мехед, ВВ Кривопиша
Гидробиологический журн, 2009
62009
Вплив зенкору на вміст глюкози та активність ферментів глюконеогенезу в тканинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) при різних температурах
ЖАО Мехед О. Б., Яковенко Б. В.
Український біохімічний журнал 76 (3), 99-103, 2004
62004
Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до соціально-педагогічної діяльності з метою популяризації здорового способу життя
ОБ Мехед
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2020
52020
Формування здорового способу життя як важлива частина виховання та соціалізації підростаючого покоління
ОБ Мехед
Вісник НУЧК, 2019
52019
Влияние загрязнения воды гербицидами зенкором и раундапом на обмен веществ в печени рыб семейства Cyprinidae
ОБ Мехед, ОБ Мехед, АА Жиденко, АО Жиденко
Гидробиологический журнал, 2013
52013
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у мотивації навчальної діяльності студентів
ШАЛ Мехед Д. Б., Мехед О. Б.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2012
5*2012
Вплив ксенобіотиків на активність ферментів антиоксидантної системи в тканинах коропа
БВ Яковенко, ОП Третяк, ОБ Мехед, ГД Хайтова, НА Симонова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
42017
Оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах дистанційної освіти
ДБ Мехед, ОБ Мехед
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2014
42014
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні соціально-педагогічної діяльності
ОБ Мехед, ДБ Мехед, КМ Мехед
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2021
32021
Вплив натрій лаурилсульфату на деякі біохімічні показники крові коропа
ЛОВ Яковенко Б. В., Третяк О. П., Мехед О. Б.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
32015
Визначення рівня понятійного мислення школярів при вивченні природничо-математичних дисциплін у класах різних профілів
СВО Мехед Д. Б., Мехед О. Б.
Збірник наукових праць. Педагогічні науки., 72-75, 2011
3*2011
Effect of Herbicides of Different Chemical Structure on Carbohydrate Metabolism in Carp
AO Zhydenko, YV Bibchuk, OB Mekhed, VV Kryvopysha
Hydrobiological Journal 46 (1), 2010
32010
Активность некоторых ферментов углеводного обмена в тканях сеголеток и двухлеток карпа в осенний период
ЖАА Мехед О.Б., Яковенко Б.В.
Гидробиологический журнал 40 (3), 83-90, 2004
32004
Содержание малонового диальдегида в тканях карпа в условиях воздействия поверхностно-активных веществ
НА Симонова, ТВ Маковийчук, ОБ Мехед, ВА Коваль
Животноводство и ветеринарная медицина, 32-37, 2019
22019
Toxicants in the degradation of lipids in the orginism scaly carp
NA Symonova, OB Mekhed, OY Kupchyk, OP Tretyak
Ukrainian Journal of Ecology 8 (4), 6-10, 2018
22018
Психологічні проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи
СВО Мехед Д. Б., Мехед О. Б.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 214-216, 2011
2*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20