Федоронько (Івануса, Федоронько Н.І., Fedoronko Nataliya) Наталія Іванівна
Федоронько (Івануса, Федоронько Н.І., Fedoronko Nataliya) Наталія Іванівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних активів на підприємстві
НІ Федоронько
92011
Удосконалення організаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю в управління підприємством
НІ Федоронько
ХНЕУ, 2012
82012
Особливості сучасного становища ринку послуг України
НІ Федоронько, НО Ковальчук
Молодий вчений, 871-874, 2017
72017
Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні
НІ Федоронько
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
32012
Пріоритетні напрями реформування системи прямого оподаткування в контексті прийняття Податкового кодексу України
НІ Федоронько
Сталий розвиток економіки, 326-329, 2012
32012
Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності
НІ Федоронько
Проблеми і перспективи економіки та управління, 337-341, 2015
22015
Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості: організаційний аспект
НІ Федоронько
Торгівля, комерція, підприємництво, 190-193, 2014
22014
Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах
НІ Федоронько
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
22014
Рушійні процеси розвитку світового фондового ринку
НІ Федоронько, ІЯ Трачук
Економіка та суспільство, 115-119, 2017
12017
Основні підходи до амортизації необоротних матеріальних активів та їх облікові записи
НІ Федоронько
Культура народов Причерноморья, 2012
12012
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
ЯВ Мех, НІ Федоронько
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 111-113, 2009
12009
МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НІ Федоронько, ОМ Ролінська
Young 51 (11), 2017
2017
Система консолідованої інформації ТНК
НІ Федоронько, ОС Вайда
Молодий вчений, 145-149, 2016
2016
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
НІ Федоронько, СР Романів
2013
Контроль якості аудиту
НІ Федоронько
Тернопіль, ТНЕУ, 2013
2013
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
СР Романів, НІ Федоронько
2012
Контролінг персоналу підприємства
НІ Федоронько
Тернопіль, ТНЕУ, 2012
2012
Внутрішній аудит в комп'ютерному середовищі
НІ Федоронько
Тернопіль, ТНЕУ, 2012
2012
ОГЛЯД АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ТА НАУКОВИХ СТАТЕЙ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
СЄ Пиріжок
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 108-111, 2012
2012
Теоретико-практичні проблеми обліку і аналізу основних засобів на підприємствах
НІ Федоронько
Тернопіль, ТНЕУ, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20