Бондар Людмила Вікторівна / Bondar Ludmyla V.
Бондар Людмила Вікторівна / Bondar Ludmyla V.
Sіmon Kuznetz Kharkіv Natіonal Unіversіty of Ekonomіcs / ХНЕУ ім.С.Кузнеця.
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних вузів
ЛВ Бондар, ЛВ Бондарь
Політехніка, 2009
32009
Копінг-стратегії ґеймерів дорослого віку
ЛВ Бондар, НМ Проскурка, ММ Бойченко, ЛВ Бондарь, НН Проскурка, ...
Інститут психології імені ГС Костюка НАПН України, 2020
2020
Фізичне виховання студентів в умовах загальнонаціонального карантину.
ЧАВ Бондар Л.В.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів, 11 - 13, 2020
2020
Фізичне виховання студентів економічних спеціальностей в сучасних умовах.І
МАІЧАВБЛ В.
Інноваційна педагогіка 2 (23), 57 - 61., 2020
2020
Особливості організації процесу фізичного виховання студентської молоді
ЯЮО Бондар Л.В.,Подмарьова І. А.
Інноваційна педагогіка 1 (23), 73 - 76, 2020
2020
Динаміка мотивів навчальної діяльності студентів-майбутніх практичних психологів
ЛВ Бондарь
2019
Дослідження гнучкості у студентів університеті
ЛВ Бондар, ЛВ Бондарь
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
Дослідження гнучкості у студентів.
БЛ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів, 2019
2019
Мотиви вибору студентами навчального курсу з фізичного виховання.
ЛВ Бондар, ЛВ Бондарь
2017
Інноваційні засоби навчання в системі вищої освіти.
ЛВБ К.Ніколаєва.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів, 2017
2017
Мотиви вибору студентами навчального курсу з фізичного виховання.
БЛ В.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів, 2416, 2017
2017
Оптимальна рухова активність студентів у начальний період навчання
ЮЮ Бойко, ЛВ Бондар
Международной научно-практической -конференции молодих учених та студентів, 2981, 2016
2016
Сучасні напрями формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів
ВО Руденко, ЛВ Бондар
Международной научно-практической -конференции молодих учених та студентів, 3080, 2016
2016
Формування мотивації до вибору тренінг-курсів
АВ Чередніченко, ЛВ Бондар
Всеукраїнської науково -практичної конференції молодих учених та студентів, 3134, 2016
2016
Конструирование компьютерных контрольных упражнений в преподавании военно-спортивного ориентирования
АГ Поддубный, ЛВ Бондарь, ОГ Піддубний
ХДАФК, 2016
2016
Приведення діагностування рівня підготовки військових фахівців з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» до сумісності зі стандартами армій країн …
ВІ Кондратюк, ЛВ Бондарь, ВИ Кондратюк
2016
Визначення впливу фізичних навантажень на функціональні можливості студенток
ОГ Піддубний, ЛВ Бондар
Международной научно-практической интернет-конференции, 100, 2015
2015
Аналіз відношення до власного фізичного стану та мотивації до занять фізичним вихованням та спортом студентів ХНЕУ ім.С.Кузнеця
ЛВ Бондар
Всеукраїнської науково -практичної конференції молодих учених та студентів, 1411, 2014
2014
Обгрунтування мотиваційних варіантів індивідуального вибору студентами секцій з видів спорту.
ВП Скляренко, ЛВ Бондар
Всеукраїнської науково -практичної конференції молодих учених та студентів, 2424, 2013
2013
Методичні рекомендації щодо оволодіння технічними прийомами гри в настільний теніс з навчальної дисципліни "Фізичне виховання"
СВПБЛВЧА В.
Харків:Вид.ХНЕУ, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20